MENU
16.08.2019

první školní týden

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2.9.2019. Všichni se sejdeme ve svých třídách. Rozpis tříd bude vyvěšen na vchodových dveřích. Žáci prvních tříd půjdou s rodiči do prvního patra do tříd, kde proběhly červnové třídní schůzky (pavilon B1). Třída 6.A je umístěna v učebně přírodopisu (1. patro, pavilon D1, chodba proti ředitelně), třída 6.B je ve stejné chodbě (1. patro, pavilon D1), třída 6.C je nad ředitelnou ve druhém patře (pavilon A2). Pozor, čtvrté třídy budou mít v prvním školním týdnu dopravní výchovu na dopravním hřišti. Více se dočtete v přiloženém rozpisu. 
S přáním hezkého zbytku prázdnin, Vaše ředitelka.

 

 

2.9.2019 Začíná první školní týden

Chystané akce

27. 2. 2020 Další odpolední dílnička pro přeškoláky

8. ZŠ Mladá Boleslav pořádá pro předškoláky odpolední dílničky zaměřené na zvykání a přípravu do školy. V dílničkách si děti hravou formou vyzkouší uvolňování ruky, pravolevou orientaci, matematické představy, aj.

26. 2. 2020 Program enviromentální výchovy: "Proč ptáci zpívají, jak ptáci zpívají"

Beseda ekologické výchovy z Mělníka pro žáky 7. a 9. ročníku.

26. 2. 2020: Besedy s Městskou policií pro žáky 1. stupně

"(Ne)bezpečný internet, Bezpečné chování I. a II."

27. 2. 2020 "Hodina moderní chemie"

Tradiční akce spolupráce se studenty Vysoké školy chemicko - technologické (VŠCHT) v Praze - Dejvicích.

27. 2. 2020 Anglické divadlo The Onlines

Zpestření výuky pro žáky 2. stupně ZŠ a rozšíření si slovní zásoby s kulturním zážitkem.

25. 3. 2020 Jarní jarmark

prodejní výstava, kulturní vystoupení žáků školy, vítáme jaro.

28. 3. 2020: 42. výlet turistického kroužku - "Riegrovou stezkou do Semil"

Spálov, soutok Jizery a Kamenice, Riegrova stezka kolem Jizery, Bítouchov, Semily