MENU
19.10.2023

Tradiční a netradiční sporty v rámci projektu Učíme se jinak V

Dalším tématem, které si mohli žáci z široké palety v rámci projektu Učíme se jinak V vybrat, je téma „Tradiční a netradiční sporty“. Během prvního projektové dne byl pro žáky připraven bohatý program spočívající v osvojení si teorie vybraných sportů a následném soutěžení v těchto sportech formou miniturnaje.

Díky tomu si žáci nejprve osvojili pravidla tenisu, stolního tenisu a badmintonu a následně si v prostorách školní tělocvičny v zápasech konaných stylem „každý s každým“ (dvouhry či čtyřhry) sporty na vlastní kůži vyzkoušeli. Aby mohli osvojená pravidla využít i v době mezi zápasy, plnili žáci také roli rozhodčích.

Program se vydařil a již nyní se mohou žáci těšit na druhý projektový den, v rámci nějž se blíže zaměří na základy triatlonu.

Fotografie z akce jsou k dispozi v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.