MENU
09.09.2019

třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na první třídní schůzky, které se konají dne 12.9.2019. Kromě jiného na nich obdržíte nová hesla k přístupu do systému Bakaláři. Třídní schůzky začítají na prvním stupni v 15. hodin, na druhém stupni v 15.30. 

Program:

  1. Seznámení se školními projekty - ředitelka školy.
  2. Seznámení s třídními projekty a plánovanými stěžejními akcemi třídy - třídní učitel.
  3. Informace třídního učitele k organizaci školního roku, k omlouvání a vyzvedávání žáků.
  4. Informace třídního učitele o pomůckách (sešity a další pomůcky na jednotlivé předměty), o způsobech hodnocení aj.
  5. Informace třídního učitele o spolku Osmička, jeho funkci a příspěvcích.
  6. Možnost trávení poledních přestávek ve škole.
  7. Nové souhlasy GDPR.
  8. Rozdání přístupových kódů do systému Bakaláři.
  9. Různé

Chystané akce

27. 2. 2020 Další odpolední dílnička pro přeškoláky

8. ZŠ Mladá Boleslav pořádá pro předškoláky odpolední dílničky zaměřené na zvykání a přípravu do školy. V dílničkách si děti hravou formou vyzkouší uvolňování ruky, pravolevou orientaci, matematické představy, aj.

26. 2. 2020 Program enviromentální výchovy: "Proč ptáci zpívají, jak ptáci zpívají"

Beseda ekologické výchovy z Mělníka pro žáky 7. a 9. ročníku.

26. 2. 2020: Besedy s Městskou policií pro žáky 1. stupně

"(Ne)bezpečný internet, Bezpečné chování I. a II."

27. 2. 2020 "Hodina moderní chemie"

Tradiční akce spolupráce se studenty Vysoké školy chemicko - technologické (VŠCHT) v Praze - Dejvicích.

27. 2. 2020 Anglické divadlo The Onlines

Zpestření výuky pro žáky 2. stupně ZŠ a rozšíření si slovní zásoby s kulturním zážitkem.

25. 3. 2020 Jarní jarmark

prodejní výstava, kulturní vystoupení žáků školy, vítáme jaro.

28. 3. 2020: 42. výlet turistického kroužku - "Riegrovou stezkou do Semil"

Spálov, soutok Jizery a Kamenice, Riegrova stezka kolem Jizery, Bítouchov, Semily