MENU
23.02.2019

Učíme se jinak 2 - Exkurze do Postřižinského pivovaru

Projekt "Učíme se jinak": téma "Jak se vyrábí potraviny"

Žáci během druhého projektového dne navštívili Postřižinský pivovar v Nymburce. Zde se seznámili s historií českého pivovarnictví, právem várečným, profesemi v pivovaru (dnes již také neexistujícími) a především s postupem výroby piva v současnosti. Poznali jednotlivé části pivovaru a jejich funkci, dozvěděli se o surovinách k výrobě piva, druzích sladu a pracovní náplni sládka. Zajímavým zážitkem bylo jistě nahlédnutí do vlastního procesu výroby piva a jeho jednotlivých etap, včetně zrání, ošetřování a stáčení tohoto oblíbeného moku. V neposlední řadě jsme se také seznámili s meziprodukty pivovaru a prošli jsme se historickou částí královského města Nymburka (středověké opevnění, vodní příkopy Velké a Malé valy, reliéf Elišky Přemyslovny a ochrana hradeb královského města Nymburka v r. 1310, staré městské vodárny.

S nymburským pivovarem se spjat život a literární dílo spisovatele Bohumila Hrabala, kde jeho otčím zastával funkci správce zdejšího pivovaru (dílo „Postřižiny“).

Mgr. Jan Trávnický a Ing. Jaroslava Wojnarová

 

 


Chystané akce

24.3.2019 Nový výlet turistického kroužku

V neděli 24. března 2019 se uskuteční druhý výlet turistického kroužku v novém roce 2019. Předjaří v Máchově kraji:“ Provodín, Jestřebí, betonové bunkry československého opevnění, Maršovický vrch, Braniborská jeskyně, Staré Splavy, Doksy.

25.3.2019 Dílničky v ISŠ Na Karmeli 8.A a 8.B

V lrámci volitelných předmětů Domácí nauky a Základy gastronomie navštíví naši žáci ISŠ Na karmeli, kde pro ně budou připraveny dílničky v oborech cukrář a pekař.

25.3.2018 Jaro v Zahradě DDM

Jarní procházka zahradou ekocentra DDM je připravena pro naše prvňáky.

27.3.2019 Turnaj v házené

Další turnaj v miniházené čeká na žáky prvního stupně.

28.3.2019 Noc s Andersenem

Přespávání ve škole s pohádkami H.CH. Andersena zažijí žáci přihlášených tříd z prvního stupně naší školy.

28.3.2019 MŠ Pampeliška u prvňáčků

Do prvních tříd zavítají předškoláci z MŠ Pampeliška.