MENU
22.02.2019

Učíme se jinak 2 - Exkurze k Červenskému rybníku

V druhém setkání v rámci poznávání přírody Boleslavska jsme navštívili  naučnou stezku v okolí Červenského rybníka v Bousově. Podařilo se zajistit služby průvodkyně a zároveň jedné z autorů této tři roky nové stezky  paní Bartkové . Žáci se dozvěděli zajímavé informace buď přímo od paní průvodkyně nebo  z hezkých naučných tabulí, kde  plnili  úkoly k pracovním listům. Zároveň pracovali také s mapou. Jednou se zajímavostí bylo např. že netopýr sní za jednu noc 200 komárů. Paní průvodkyně nám dokonce i zazpívala lidové písně s místní tématikou. Na čerstvém vzduchu žáci strávili 3 vydařené učební hodiny a ještě se projeli vlakem.

Ondřej a Simona Pardubští


Chystané akce