MENU
22.02.2019

Učíme se jinak 2 - Exkurze k Červenskému rybníku

V druhém setkání v rámci poznávání přírody Boleslavska jsme navštívili  naučnou stezku v okolí Červenského rybníka v Bousově. Podařilo se zajistit služby průvodkyně a zároveň jedné z autorů této tři roky nové stezky  paní Bartkové . Žáci se dozvěděli zajímavé informace buď přímo od paní průvodkyně nebo  z hezkých naučných tabulí, kde  plnili  úkoly k pracovním listům. Zároveň pracovali také s mapou. Jednou se zajímavostí bylo např. že netopýr sní za jednu noc 200 komárů. Paní průvodkyně nám dokonce i zazpívala lidové písně s místní tématikou. Na čerstvém vzduchu žáci strávili 3 vydařené učební hodiny a ještě se projeli vlakem.

Ondřej a Simona Pardubští


Chystané akce

24.3.2019 Nový výlet turistického kroužku

V neděli 24. března 2019 se uskuteční druhý výlet turistického kroužku v novém roce 2019. Předjaří v Máchově kraji:“ Provodín, Jestřebí, betonové bunkry československého opevnění, Maršovický vrch, Braniborská jeskyně, Staré Splavy, Doksy.

25.3.2019 Dílničky v ISŠ Na Karmeli 8.A a 8.B

V lrámci volitelných předmětů Domácí nauky a Základy gastronomie navštíví naši žáci ISŠ Na karmeli, kde pro ně budou připraveny dílničky v oborech cukrář a pekař.

25.3.2018 Jaro v Zahradě DDM

Jarní procházka zahradou ekocentra DDM je připravena pro naše prvňáky.

27.3.2019 Turnaj v házené

Další turnaj v miniházené čeká na žáky prvního stupně.

28.3.2019 Noc s Andersenem

Přespávání ve škole s pohádkami H.CH. Andersena zažijí žáci přihlášených tříd z prvního stupně naší školy.

28.3.2019 MŠ Pampeliška u prvňáčků

Do prvních tříd zavítají předškoláci z MŠ Pampeliška.