MENU
23.02.2019

Učíme se jinak 2.část - Exkurze do Věznice Rýnovice

Žáci během dalšího projektového dne navštívili Věznici Rýnovice u Jablonce nad Nisou. Seznámili se zde s celkovou podobou vězeňského systému v ČR. Navštívili místa, kam se běžný člověk jen tak nepodívá - v první řadě museli všichni projít přísnými bezpečnostními opatřeními - procházeli detektorem kovu pod dohledem pracovníků vězeňské služby. Následně viděli běžné cely, ale i cely, do kterých jsou vězni umístěni za nevhodné chování během výkonu trestu. Prošli se s pracovníky areálem Věznice Rýnovice. Následně exkurze pokračovala neméně zajímavou besedou s vychovatelem rýnovické Věznice, ve které se žáci dozvěděli o průběhu výkonu trestu, o možných trestech, ale například i o tom, jak snadné je do věznice se dostat.

Exkurze se podařila a snad se podařil naplnit i preventivní program, jak se věznici nadobro vyhnout. Žáci pokládali pracovníkům vězeňské služby nápadité otázky související s výkonem trestu i s trestním řízením. Mnozí byli přísným vězeňským režimem překvapeni a zaskočeni. Nyní si tak ale mohou říci: "Seděl jsem ve věznici a snad už se sem nikdy nedostanu!"


Chystané akce

24.3.2019 Nový výlet turistického kroužku

V neděli 24. března 2019 se uskuteční druhý výlet turistického kroužku v novém roce 2019. Předjaří v Máchově kraji:“ Provodín, Jestřebí, betonové bunkry československého opevnění, Maršovický vrch, Braniborská jeskyně, Staré Splavy, Doksy.

25.3.2019 Dílničky v ISŠ Na Karmeli 8.A a 8.B

V lrámci volitelných předmětů Domácí nauky a Základy gastronomie navštíví naši žáci ISŠ Na karmeli, kde pro ně budou připraveny dílničky v oborech cukrář a pekař.

25.3.2018 Jaro v Zahradě DDM

Jarní procházka zahradou ekocentra DDM je připravena pro naše prvňáky.

27.3.2019 Turnaj v házené

Další turnaj v miniházené čeká na žáky prvního stupně.

28.3.2019 Noc s Andersenem

Přespávání ve škole s pohádkami H.CH. Andersena zažijí žáci přihlášených tříd z prvního stupně naší školy.

28.3.2019 MŠ Pampeliška u prvňáčků

Do prvních tříd zavítají předškoláci z MŠ Pampeliška.