MENU
06.09.2019

Učíme se jinak II

V pondělí 9.9. se každý z vás zapíše na svůj projekt. Jako v minulém školním roce, tak i v tomto na vás čekají tři zážitkové dny, projektová práce a den vzájemného sdílení. Ve čtvrtek 12.9., třetí vyučovací hodinu, se sejdete s vedoucími svých projektů a dozvíte se podrobné informace. V příloze se nyní dočtete o nabídce pro školní rok 2019/2020, za níž následují podrobnější popisy jednotlivých projektů. Přes víkend si vše rozmyslete, poraďte se s rodiči (některé projekty jsou více cenově náročné) a hned ráno se zapište do seznamů, které budou viset u sborovny na obou nástěnkách. Doporučuji si předem připravit tři projekty, pokud bude některý obsazen, abyste se mohli napsat na jiný a nemuseli přemýšlet, který z nich to bude. Při výběru berte v úvahu i to, že pokud někam vyrážíte (výlet, exkurze), je třeba zaplatit jízdné a vstupné. Uvedená předpokládaná cena je určena právě na tyto výdaje. Peníze se budou vybírat postupně, jak budete jezdit na jednotlivé exkurze.

J. Houštecká

Příloha

Chystané akce

27. 2. 2020 Další odpolední dílnička pro přeškoláky

8. ZŠ Mladá Boleslav pořádá pro předškoláky odpolední dílničky zaměřené na zvykání a přípravu do školy. V dílničkách si děti hravou formou vyzkouší uvolňování ruky, pravolevou orientaci, matematické představy, aj.

26. 2. 2020 Program enviromentální výchovy: "Proč ptáci zpívají, jak ptáci zpívají"

Beseda ekologické výchovy z Mělníka pro žáky 7. a 9. ročníku.

26. 2. 2020: Besedy s Městskou policií pro žáky 1. stupně

"(Ne)bezpečný internet, Bezpečné chování I. a II."

27. 2. 2020 "Hodina moderní chemie"

Tradiční akce spolupráce se studenty Vysoké školy chemicko - technologické (VŠCHT) v Praze - Dejvicích.

27. 2. 2020 Anglické divadlo The Onlines

Zpestření výuky pro žáky 2. stupně ZŠ a rozšíření si slovní zásoby s kulturním zážitkem.

25. 3. 2020 Jarní jarmark

prodejní výstava, kulturní vystoupení žáků školy, vítáme jaro.

28. 3. 2020: 42. výlet turistického kroužku - "Riegrovou stezkou do Semil"

Spálov, soutok Jizery a Kamenice, Riegrova stezka kolem Jizery, Bítouchov, Semily