MENU

Kontakty

ředitelka školy Mgr. HOUŠTECKÁ Jitka houstecka@8zsmb.cz
telefon: 326 997 473
statutární zástupce ředitelky Mgr. MICHALCOVÁ Zdeňka michalcova@8zsmb.cz
telefon: 326 733 912
zástupce pro 2.stupeň Mgr. TRÁVNICKÝ Jan travnicky@8zsmb.cz
telefon: 326 733 912

 

1.stupeň ZŠ - třídní učitelé
1.A Mgr. KONOPKOVÁ Hana konopkova@8zsmb.cz
1.B Mgr. MÜLLEROVÁ Soňa mullerova@8zsmb.cz
1.C Mgr. KOLÁŘOVÁ Monika kolarova@8zsmb.cz
2.A Mgr. KOFROŇOVÁ Lenka kofronova@8zsmb.cz
2.B Mgr. SKALICKÁ Dagmar skalicka@8zsmb.cz
2.C Mgr. MÍŠKOVÁ Lucie miskova@8zsmb.cz
3.A Mgr. ŠTORCHOVÁ Petra storchova@8zsmb.cz
3.B Mgr. TUNYSOVÁ Jana  tunysova@8zsmb.cz
3.C PaedDr. VÁVROVÁ Dana vavrova@8zsmb.cz
4.A Bc. KREJČÍKOVÁ Kateřina krejcikova@8zsmb.cz
4.B Mgr. TYŠEROVÁ Jana tyserova@8zsmb.cz
4.C Mgr. KYNDLOVÁ Pavla  kyndlova@8zsmb.cz
5.A Mgr. ROSÁK Oto rosak@8zsmb.cz
5.B Mgr. NOSKOVÁ Helena noskova@8zsmb.cz
5.C Mgr. KLÍMOVÁ Jana  klimova@8zsmb.cz

1.stupeň ZŠ - učitelé bez třídnictví
  Mgr. DORČÁKOVÁ Miloslava dorcakova@8zsmb.cz
  FILIPI Martina filipi@8zsmb.cz
  Mgr. STEGER Igor steger@8zsmb.cz

2.stupeň ZŠ - třídní učitelé
6.A Mgr. PARDUBSKÁ Simona pardubska@8zsmb.cz
6.B Bc. FLIEGELOVÁ Veronika fliegelova@8zsmb.cz
6.C Bc. ZDOBINSKÝ Josef zdobinsky@8zsmb.cz
7.A Mgr. KYPTOVÁ Jana kyptova@8zsmb.cz
7.B Mgr. PARDUBSKÝ Ondřej pardubsky@8zsmb.cz
8.A Mgr. VALENTOVÁ Romana valentova@8zsmb.cz
8.B Mgr. HOFMAN Rudolf hofman@8zsmb.cz
9.A Mgr. TRÁVNICKÝ Jan travnicky@8zsmb.cz
9.B Mgr. PETROVÁ Jana petrova@8zsmb.cz

2.stupeň ZŠ - učitelé bez třídnictví
  PhDr. BRODSKÁ Martina (CH) brodska@8zsmb.cz
  Mgr. BURŠÍKOVÁ Vlasta (M) bursikova@8zsmb.cz
  Mgr. ČUPÍKOVÁ Zdeňka (AJ) cupikova@8zsmb.cz
  PhDr. HÁJEK Vojtěch (D, IVT) hajek@8zsmb.cz
  Mgr. STEGER Igor steger@8zsmb.cz
  Mgr. VLACHOVÁ Jana (ČJ) vlachova@8zsmb.cz
  Ing. WOJNAROVÁ Jaroslava (CH, F)  wojnarova@8zsmb.cz

Chystané akce

23. 11. 2019: 39. výlet turistického kroužku - "Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti"

Benešov u Prahy, Konopiště, Racek, Měsíční údolí, Poříčí nad Sázavou, Čerčany

7. 12. 2019: 40. výlet turistického kroužku - Polabský skanzen Přerov nad Labem

 Lysá nad Labem, Litol, Přerov nad Labem, Zájezd, Sedlčánky, Čelákovice - Jiřina

19. 11. 2019: Třídní schůzky a informace pro vycházející žáky

1. stupeň: od 15.00 h, 9. ročník a vycházející žáci: 15.00 h, 2. stupeň (6. až 8. ročník): od 15.30 h.

11. 10. 2019 Výuka miniházené

Od 11. 10. 2019 byl zahájen program hodin tělesné výchovy na 1. stupni s výukou miniházené s p. Radovanem Kábrtem.

11. 10. 2019 Výuka minibasketbalu

Od 11. 10. 2019 byl zahájen program hodin tělesné výchovy na 1. stupni s výukou minibasketbalu s p. Antonínem Zakonovem.