MENU

Kontakty

ředitelka školy Mgr. HOUŠTECKÁ Jitka houstecka@8zsmb.cz
telefon: 326 997 473
statutární zástupce ředitelky Mgr. MICHALCOVÁ Zdeňka michalcova@8zsmb.cz
telefon: 326 733 912
zástupce pro 2.stupeň Mgr. TRÁVNICKÝ Jan travnicky@8zsmb.cz
telefon: 326 733 912
hospodářka Květa Forstová  
sekretariát Ivana Seglová, Kateřina Hradiská
Recepce - Školní asistentka Ing. Lenka Kubalová

 

Učitelský sbor

Třídní učitelé Netřídní učitelé
1.A Mgr. Hana Konopková PhDr. Martina Brodská
1.B Mgr. Soňa Müllerová Mgr. Vlasta Buršíková
2.A Mgr. Lenka Kofroňová Mgr. Zdeňka Čupíková
2.B Mgr. Dagmar Skalická Veronika Dědinová, DiS.
2.C Mgr. Lucie Míšková Martina Filipi
3.A Mgr. Jana Tyšerová PhDr. Vojtěch Hájek
3.B Mgr. Kateřina Bošková Mgr. Rudolf Hofman
3.C RNDr. Helena Fiedlerová Jakub Vávra
4.A Mgr. Pavla Kyndlová Bc. Kateřina Pátková
4.B Mgr. Veronika Fiedlerová Mgr. Barbora Skalská
4.C Mgr. Helena Nosková Mgr. Jana Slabá
5.A Mgr. Jana Klímová Bc. Radka Vrbová
5.B Mgr. Oto Rosák  
5.C PaedDr. Dana Vávrová
6.A Bc. Kristýna Petráková
6.B Mgr. Miroslava Tomašovová
6.C Bc. Petra Barthelová
7.A Mgr. Romana Valentová
7.B Mgr. Jana Petrová
7.C Mgr. Jan Trávnický
8.A Mgr. Simona Pardubská
8.B Mgr. Veronika Fliegelová
8.C Mgr. Josef Zdobinský
9.A Mgr. Jana Kyptová
9.B Mgr. Ondřej Pardubský

 

E-maily jednotlivých pedagogů jsou tvořeny následovně: příjmení pedagoga@8zsmb.cz (příjmení pište malými písmeny bez diakritických znamének, tj. bez čárek a háčků).

Vzor: Houštecká = houstecka@8zsmb.cz

Mateřská škola

Vedoucí učitelka MŠ Dana Uhlířová
Učitelky MŠ Miroslava Černíková
Jana Jeřábková
Jana Sluková
Asistent pedagoga Lucie Linhartová

Školní družina

Vedoucí vychovatelka Iveta Skramuská
Vychovatelky školní družiny Šárka Fillnerová
Ing. Dagmar Frymlová
Martina Menšíková
Sabina Suchardová
Asistent pedagoga Lucie Linhartová

Ostatní zaměstnanci školy

Školní psycholog Mgr. Zuzana Sedláčková
Asistenti pedagoga Martina Bednářová
Petra Milfaitová, DiS.
Petra Vaněčková
Naděžda Zelinková
Školní asistent Ing. Lenka Kubalová
Školník Jaroslav Cidlina
  Martin Hanes

Chystané akce