MENU
27.12.2018

VÁNOČNÍ JARMARK

V úterý 18. prosince probíhal na naší škole VÁNOČNÍ JARMARK.

Žáci celé školy v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyráběli dárečky. Do příprav se zapojily i děti z MŠ. Některé třídy si připravily krátká vystoupení pro rodiče a jiné zas výstavu svých prací. Celá škola byla provoněná předvánoční atmosférou, na chodbách stály stánky s tematickými předměty, v tělocvičně probíhala vystoupení. Všichni si odpoledne náramně užili.

Moc děkujeme všem rodičům za projevený zájem a přejeme krásný a pohodový nový rok.


Chystané akce