MENU
14.03.2019

Učíme se jinak 2 - Vrcholový sport z pohledu mladého reportéra – Cesta na vrchol

Žáci se nejprve seznámili s obsahem dne a s mladoboleslavským zkušeným trenérem fotbalu Janem Javůrkem. Trenér jim formou hodinové přednášky, diskuze a ze zkušeností řekl něco o teorii sportovního tréninku. Po přednášce se zároveň žáci naučili měřit svoji klidovou tepovou frekvenci, vypočítat maximální TF a uvědomili si její pohyblivost v závislosti na výkonu.
Před svačinou následovalo měření a vážení žáků, počítání BMI a dle výsledku si žáci vyhodnotili, jestli jejich váha je v normě.
Poté žáci prošli řadou testování. Pomocí měření TF si žáci otestovali svoji zdatnost a pomocí fyzických testů si vyhodnotili své pohybové schopnosti.  Žáci měli za úkol zpracovat dva listy, vlastní kartu a list s hodnocením ostatních. Žáci tak měli možnost se mezi sebou vzájemně porovnat a zjistit průměrný výkon v jednotlivých disciplínách. Po zpracování výsledků, vyhodnocení a sebereflexi čekal na žáky aktivní odpočinek formou fotbalového tréninku pod vedením trenéra Javůrka.
Na závěr jsme projektový den společně vyhodnotili a žákům byl zadán úkol a sděleny potřebné informace pro jeho zpracování.

Akce se velice zdařila. Zaujalo nás, že žáci pracovali se zájmem i energií i během zpracování výsledků ostatních. Děkujeme také trenérovi Javůrkovi, který žákům věnoval svůj čas a zkušenosti.

                                                            Za kabinet Tv, Mgr. Jana Kyptová, Mgr. Rudolf Hofman


Chystané akce

V příloze najdete rozvrh 2. stupně pro příští týden od 8.6. do 12.6.2020.

18.06.2020 Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat  ve čtvrtek 18.6.2020 od 15.30 v kmenových učebnách budoucích prvních tříd. Účast je velmi důležitá.