MENU
14.03.2019

Učíme se jinak 2 - Vrcholový sport z pohledu mladého reportéra – Cesta na vrchol

Žáci se nejprve seznámili s obsahem dne a s mladoboleslavským zkušeným trenérem fotbalu Janem Javůrkem. Trenér jim formou hodinové přednášky, diskuze a ze zkušeností řekl něco o teorii sportovního tréninku. Po přednášce se zároveň žáci naučili měřit svoji klidovou tepovou frekvenci, vypočítat maximální TF a uvědomili si její pohyblivost v závislosti na výkonu.
Před svačinou následovalo měření a vážení žáků, počítání BMI a dle výsledku si žáci vyhodnotili, jestli jejich váha je v normě.
Poté žáci prošli řadou testování. Pomocí měření TF si žáci otestovali svoji zdatnost a pomocí fyzických testů si vyhodnotili své pohybové schopnosti.  Žáci měli za úkol zpracovat dva listy, vlastní kartu a list s hodnocením ostatních. Žáci tak měli možnost se mezi sebou vzájemně porovnat a zjistit průměrný výkon v jednotlivých disciplínách. Po zpracování výsledků, vyhodnocení a sebereflexi čekal na žáky aktivní odpočinek formou fotbalového tréninku pod vedením trenéra Javůrka.
Na závěr jsme projektový den společně vyhodnotili a žákům byl zadán úkol a sděleny potřebné informace pro jeho zpracování.

Akce se velice zdařila. Zaujalo nás, že žáci pracovali se zájmem i energií i během zpracování výsledků ostatních. Děkujeme také trenérovi Javůrkovi, který žákům věnoval svůj čas a zkušenosti.

                                                            Za kabinet Tv, Mgr. Jana Kyptová, Mgr. Rudolf Hofman


Chystané akce

2.5.2019 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy proběhne dne 2.5.2019 odpoledne od 14 do 16 hodin.

8.7. Sportovní příměstský tábor na naší škole

Kluky a holky, kteří rádi sportují a o prázdninách se nechtějí nudit, zveme na sportovní příměstský tábor. 

18. a 19.4. - prázdniny a svátek

Ve čtvrtek 18.4.2019 mají žáci velikonoční prázdniny, výuka neprobíhá a zároveň je přerušen provoz MŠ a ŠD. 

Volna - květen

V měsíci květnu bude volno pouze o státních svátcích - 1.5. a 8.5.2019. Ředitelské volno není.

23.4.2019 třídní schůzky

V úterý 23.4. se konají třídní schůzky.