MENU
02.12.2019

Výuka házené na 1. stupni ZŠ

Naše škole se druhým rokem zúčastní školní ligy v miniházené. V loňském roce jsme zařadili do hodin tělesné výchovy základní pravidla a činnosti, jako jsou přihrávky, chytání míče, hod na branku. Již od září k nám do hodin tělesné výchovy dochází pan Radovan Kábrt a pod jeho vedením se zdokonalujeme a připravujeme na první turnaj, který proběhne již v listopadu. Ukázkové hodiny probíhají od prvních tříd a jsou postupně zařazovány do některých tříd prvního stupně.

Mgr. Jana Tyšerová


Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.