MENU
02.12.2019

Výuka házené na 1. stupni ZŠ

Naše škole se druhým rokem zúčastní školní ligy v miniházené. V loňském roce jsme zařadili do hodin tělesné výchovy základní pravidla a činnosti, jako jsou přihrávky, chytání míče, hod na branku. Již od září k nám do hodin tělesné výchovy dochází pan Radovan Kábrt a pod jeho vedením se zdokonalujeme a připravujeme na první turnaj, který proběhne již v listopadu. Ukázkové hodiny probíhají od prvních tříd a jsou postupně zařazovány do některých tříd prvního stupně.

Mgr. Jana Tyšerová


Chystané akce

18. 1. 2020 41. výlet turistického kroužku: "Za českými granáty do Turnova"

V sobotu 18. ledna 2020 se uskuteční další výlet turistického kroužku tohoto školního roku, kdy navštívíme zimní pojizerský Turnov. Téma: „Za českými granáty do Turnova“ = Granát Turnov, Muzeum Českého ráje, U Baťi.“

21. 1. 2020 Konzultační schůzky rodičů a pedagogů

Informace o prospěchu, chování a absenci žáků.

23. 1. 2020 Odpolední dílničky pro přeškoláky

8. ZŠ Mladá Boleslav pořádá pro předškoláky odpolední dílničky zaměřené na zvykání a přípravu do školy. V dílničkách si děti hravou formou vyzkouší uvolňování ruky, pravolevou orientaci, matematické představy, aj.

28. 1. 2020 Projekt žáků 2. stupně ZŠ "Učíme se jinak II."

V úterý 28. 1. 2020 se uskuteční 2. zážitkový den projektu "Učíme se jinak II."

30. 1. 2020 Konec prvního pololetí, vysvědčení, pololetní a jarní prázdniny

Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020.