MENU
01.08.2019

VÝZVA OPVVV ŠABLONY II - ÚČELY ČERPÁNÍ DOTACE

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace se zapojila do výzvy OPVV Šablony II. Byl zpracován projekt, který byl schválen a škola obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 439 053,00 Kč
 
Název projektu: Šablony II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011061.
 
Tyto prostředky budou vynaloženy na následující účely (aktivity/šablony):
 
1. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
a. Výše úvazku 0,5
b. Účel – plat a složky platu, pomůcky pro speciálního pedagoga, pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními v 1. stupni podpory.
c. Předpokládaná výše nákladů ….704 520,00 Kč
 
2. Školní psycholog – personální podpora ZŠ
a. Výše úvazku 0,5
b. Účel  – plat a složky platu, pomůcky pro práci školního psychologa.
c. Předpokládaná výše nákladů …. 557 745,00 Kč
 
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
a. Účel – hrazení DVPP (školitel)
b. Předpokládaná výše nákladů …. 13 920,00 Kč
 
4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
a. Účel – hrazení DVPP (školitel)
b. Předpokládaná výše nákladů … 6 960,00 Kč
 
5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
a. Účel – DPP, pomůcky pro žáky
b. Předpokládaná výše nákladů … 142 672,00 Kč
 
6. Projektový den ve škole
a. Účel – DPP pro odborníka z praxe a DPP pro minimálně jednoho pedagoga, pomůcky pro projektový den
b. Předpokládaná výše nákladů … 13 236,00 Kč
 
V Mladé Boleslavi, 6.5.2019                             Mgr. Jitka Houštecká

Chystané akce

19. 6. 2020 Představujeme Vám virtuální účet žáka.

Virtuální účet žáka je program, kde každý žák má vedenou evidenci akcí, kterých se zúčastnil v rámci vyučování (přednáška, divadlo, výstava, koncert), nebo za pracovní pomůcky, jako jsou pracovní sešity k jednotlivým předmětům. Pracovní sešit na matematiku, český jazyk, anglický, německý, ruský jazyk, čtvrtky a podobné věci.