MENU
01.08.2019

VÝZVA OPVVV ŠABLONY II - ÚČELY ČERPÁNÍ DOTACE

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace se zapojila do výzvy OPVV Šablony II. Byl zpracován projekt, který byl schválen a škola obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 439 053,00 Kč
 
Název projektu: Šablony II, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011061.
 
Tyto prostředky budou vynaloženy na následující účely (aktivity/šablony):
 
1. Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
a. Výše úvazku 0,5
b. Účel – plat a složky platu, pomůcky pro speciálního pedagoga, pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními v 1. stupni podpory.
c. Předpokládaná výše nákladů ….704 520,00 Kč
 
2. Školní psycholog – personální podpora ZŠ
a. Výše úvazku 0,5
b. Účel  – plat a složky platu, pomůcky pro práci školního psychologa.
c. Předpokládaná výše nákladů …. 557 745,00 Kč
 
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
a. Účel – hrazení DVPP (školitel)
b. Předpokládaná výše nákladů …. 13 920,00 Kč
 
4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
a. Účel – hrazení DVPP (školitel)
b. Předpokládaná výše nákladů … 6 960,00 Kč
 
5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
a. Účel – DPP, pomůcky pro žáky
b. Předpokládaná výše nákladů … 142 672,00 Kč
 
6. Projektový den ve škole
a. Účel – DPP pro odborníka z praxe a DPP pro minimálně jednoho pedagoga, pomůcky pro projektový den
b. Předpokládaná výše nákladů … 13 236,00 Kč
 
V Mladé Boleslavi, 6.5.2019                             Mgr. Jitka Houštecká

Chystané akce

1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023

8.00 - 8.45 hod v kmenových třídách

7. - 9. 9. 2022 Adaptační kurz 6. ročníku

Kemp Zelené údolí v Lovči u Mladějova, okres Jičín