MENU
25.10.2023

Žáci druhých ročníků společně oslavili Den stromů

Na pátek 20.10. si paní učitelky z druhých ročníků připravily pro své žáky celodenní projekt na téma Den stromů. Celý projekt začal pro všechny žáky společnou aktivitou – pokusem se stromem z kartonu s gázou připevněnou na kmeni stromu – na kterém žáci názorně viděli, jak stromy přijímají vodu z půdy.

Poté se každá třída vydala na stanoviště ke své paní učitelce, kde byly připraveny další aktivity. Třídy se u každého stanoviště postupně vystřídaly, takže si žáci vyzkoušeli také práci s jinou paní učitelkou a trochu jiný systém výuky. Hlavním pojítkem celé akce bylo zejména propojení mezipředmětových vztahů a také zážitkové učení. Na poslední hodinu se žáci vrátili do svých tříd a čekalo je porovnání výsledků práce jednotlivých tříd na základě fotografií, kdy děti mohly vidět práci svých spolužáků z ostatních tříd.

Zároveň je čekala ochutnávka a hmatové poznávání podzimních plodin, kdy obě tyto aktivity probíhaly se zakrytýma očima, aby byl zážitek pro děti co nejintenzivnější. Žákům patří velká pochvala za snahu a aktivní přístup při všech aktivitách a věříme, že si projektový den všichni užili.

Fotografie z akce naleznete v galerii níže a na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.