MENU
16.04.2019

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ŽÁKA DO 1.ROČNÍKU pro školní rok: 2019/2020

Žádost o zařazení žáka do 1. třídy pro školní rok: 2019/2020 - dotazník.
Vyplňují zákonní zástupci žáka.

 Lze zaslat mailem na vedeni@8zsmb.cz nebo můžete přinést osobně nejpozději v den zápisu.

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ŽÁKA DO 1.TŘÍDY pro školní rok: 2019/2020 - ke stažení

Chystané akce