MENU
04.05.2020

Znovuotevření školy pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče, 

dne 11.5.2020 dojde k znovuotevření školy pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Rodiče těchto žáků zašlou do 7.5.2020 (včetně) oznámení třídnímu učiteli, ve formě:
Přihlašuji svého syna/svoji dceru ......(jméno dítěte) .... k osobní účasti na vzdělávání ve škole ve formě přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Pozdější přihlášky nebudou vzaty na zřetel. Při prvním příchodu přinesou žáci vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění , které je ke stažení na webových stránkách školy v záložce dokumenty školy (vlevo) nebo si ho můžete vyzvednout ve hlavním vchodu školy vlevo v černých přihrádkách.

Výuka bude probíhat každé úterý a čtvrtek.

Rozvrh
9. A
- úterý ČJ, ČJ, M, M, (AJ pro žáky, kteří budou dělat v rámci přjímacího řízení i zkoušku z anglického jazyka) tj. 4 nebo 5 vyučovacích hodin.
- čtvrtek M, M, ČJ, ČJ

9. B
- úterý M, M, ČJ, ČJ (AJ pro žáky, kteří budou dělat v rámci přjímacíjho řízení i zkoušku z anglického jazyka), tj. 4 nebo 5 vyučovacích hodin.
- čtvrtek ČJ, ČJ, M, M

Příchod do školy.

Žáci, kteří začínají hodinou matematiky, přicházejí ke škole ze zadní části budovy (před vchodem do posilovny), a to přesně v 7.50 hod. Zde si je vyzvedne vyučující matematiky. Pokud žáci začínají hodinou českého jazyka, čekají u hlavního vchodu budovy v 7.50, kde si je vyzvedne vyučující českého jazyka. Žáci přicházejí v rouškách a před školou udržují rozestupy 2 m od sebe.

Hygienické požadavky

Každý žák si přinese do školy minimálně dvě roušky a sáček (či uzavíratelnou nádobku na ně). Po příchodu do školy si ve třídě umyjí ruce a vydezinfikují. Dále se řídí pokyny učitele. Při výuce sedí žáci každý v jedné lavici, 2 m od sebe. V tuto chvíli si mohou roušku sundat a uloží ji do připraveného sáčku. Při pohybu ve společných prostorách - chodba, WC atp. mají na sobě roušky a pětovně se řídí pokyny učitele. Po každém vyučovacím celku si znovu umyjí ruce a dezinfikují. Po ukončení výuky jsou odváděni učitelem před budovu školy. Přesné pokyny jsou uvedeny v příloze.

Obědy a svačiny
Pro žáky 9. ročníků nejsou zajištěny obědy. Svačinu si přinášejí z domova. 

Dotazy

Dotazy volejte na tel. 326 997 473 nebo 326 733 912.

Znovuotevření školy pro 9. ročníky

Chystané akce

V příloze najdete rozvrh 2. stupně pro příští týden od 8.6. do 12.6.2020.

18.06.2020 Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat  ve čtvrtek 18.6.2020 od 15.30 v kmenových učebnách budoucích prvních tříd. Účast je velmi důležitá.