MENU
06.04.2022

22. 5. 2022 Poznávací zájezd do Velké Británie

seznámení s reáliemi Velké Británie, rozšíření a upevňování slovní zásoby v AJ, poznávání výuky na anglických školách,

pedagogický dozor: Bc. Kateřina Pátková (vedoucí akce), Bc. Petra Barthelová a Mgr. Josef Zdobinský

Chystané akce