MENU

O škole

Základní informace o naší škole:

Jsme plně organizovanou základní školou s počtem tříd: první stupeň 12, druhý stupeň 6, družiny 4
Průměrný počet žáků ve třídách: 1. stupeň 22 žáků, 2. stupeň 20 žáků

Svým žákům mimo jiné nabízíme:

 • Možnost rozšířené výuky TV v 1. - 4. ročníku (1 hodina TV navíc),
 • rozšířenou výuku tenisu a informatiky,
 • zkušenou logopedku a možnost nápravy poruch učení,
 • školního psychologa,
 • moderně vybavené třídy (počítače, interaktivní tabule, dataprojektory),
 • dvě učebny informatiky, které navštěvují i děti prvního stupně,
 • keramickou dílnu s pecí,
 • multimediálně vybavené učebny cizích jazyků,
 • vybavené odborné učebny,
 • školní časopis Osmínek ,
 • zrenovovanou žákovskou knihovnu,
 • pitný a stravovací režim zajišťuje školní kiosek,
 • dodávky školních mléčných výrobků za dotovanou cenu - 1. stupeň,
 • ovoce do škol - 1. stupeň,
 • moderní způsoby vyučování (projektové vyučování, činnostní učení, pokusnictví atp.),
 • možnost sledování prospěchu a absence žáků přes internet - aplikace Bakaláři,
 • možnost komunikace rodičů s pedagogy a vedením školy v aplikaci Bakaláři.

Kroužky pro 1. stupeň - nabídka v letošním roce:

 • Výtvarný kroužek
 • Keramika
 • Angličtina (1. a 2. ročník)
 • Malý zdravotník
 • Florbal
 • Tenis  - nepovinný předmět
 • Pohybové hry
 • Počítačový kroužek
 • Školní časopis - nepovinný předmět

Kroužky pro 2. stupeň - nabídka v letošním roce:

 • Školní časopis,
 • Moderní zpěv,
 • Tenis - nepovinný předmět,
 • Keramika,
 • Francouzština,
 • Volejbal,
 • Zeměpisný kroužek.

 

Školní družina:

 • Čtyři oddělení pro děti od 1. do 3. ročníku,
 • provoz družiny - ráno od 6.30 hod. do 7.45 hod.,
 • odpoledne od 11.45 hod. do 16 hod. (dle zájmu do 16.30).


Pravidelné akce školy a tříd:

 • Tematicky zaměřený rok,
 • exkurze,
 • výlety (tuzemsko i zahraničí),
 • spolupráce s Minizoo DDM,
 • masopustní rej,
 • Noc s Andersenem,
 • den otevřených dveří,
 • tematické výstavy a besedy,
 • pěvecká soutěž "Zpěváček Osmáček",
 • účast na sportovních soutěžích pořádaných městem i krajem,
 • projekty.

 

Chystané akce
1.7. - 24.8.2018 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI, PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ LÉTA A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V PONDĚLÍ 3.9.2018.