MENU

O škole

Základní informace o naší škole:

Jsme plně organizovanou základní školou s počtem tříd: 1. stupeň 14, 2. stupeň 12,

5 oddělení školní družiny.
Průměrný počet žáků ve třídách: 1. stupeň 25 žáků, 2. stupeň 25 žáků.

 

Chystané akce

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí, Loveč u Mladějova, okres Jičín