MENU

O škole

Základní informace o naší škole:

Jsme plně organizovanou základní školou s počtem tříd: 1. stupeň 14, 2. stupeň 11, 5 oddělení školní družiny.
Průměrný počet žáků ve třídách: 1. stupeň 24 žáků, 2. stupeň 23 žáků.

 

Chystané akce