MENU
12.03.2021

.

Zápisy k povinné školní docházce na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav se uskuteční v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona v termínech

od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021.

Bližší informace naleznete na našem webu v záložce Zápis do 1. třídy (záložka vlevo)

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


19.03.2021

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd proběhne  on-line formou ve dnech 1.4.2021 až 16.4.2021. Podrobnější informace naleznete v záložce "Zápis do 1. třídy" (vlevo).

Pro lepší informaci jsme pro Vás připravili on-line schůzky, na kterých zodpovíme Vaše dotazy. Schůzky se konají ve dnech 22.3.2021, 31.3.2021 a  7.4.2021 vždy od 15.30 hod. Odkaz na připojení naleznete taktéž v záložce Zápis do 1. třídy.

Zatím Vás zveme na digitální prohlídku školy formou prezentace, kterou najdete v příloze tohoto článku. Rozklikněte číst více.

J. Houštecká, ředitelka školy

29.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud 
  • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
03.01.2021

Ošetřovné

Vážení rodiče, 
protože se množí Vaše dotazy na ošetřovné, v následujícím textu zasílám podrobné informace (číst dále).

 

26.12.2020

Výuka v prvním lednovém týdnu od 4.1. do 10.1.2020

Dle nového usnesení vlády č. 1377  s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. je omezen provoz škol. (Toto usnesení naleznete v příloze tohoto článku.) Provoz základních škol podle školského zákona je omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků. Znamená to následující:

  • Žáci prvních a druhých tříd jdou 4. ledna do školy. Příchod a odchod se řídí stejnými pravidly jako v prosinci.
  • Žáci prvního stupně budou mít v této době distanční výuku. O jejím průběhu budou informování svými třídními učiteli. V podstatě bude obdobný jako při podzimní distanční výuce. 
  • Žáci druhého stupně budou mít distanční výuku podle stejných distančních rozvrhů jako v měsíci prosinci. 
  • Žáci 9. třídy obdrží svůj rozvrh na začátku měsíce ledna prostřednictvím Bakalářů.

Podrobnější informace Vám budou podány třídními učiteli na začátku ledna.

J. Houštecká

thumb
22.12.2020

Ekocentrum zahrada Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav

Letošní rok 2020 byl velice náročný pro učitele, žáky i rodiče, ale také pro zvířátka v Ekocentru zahrada v DDM Mladá Boleslav. Naše škola se rozhodla podpořit DDM a obyvatele minizoo.

14.10.2020

Co dělat v případě, že potřebuji ošetřovné? Doplněno o OSVČ.

Vážení rodiče,

MPSV vydalo informace k ošetřovnému. Co dělat a jak postupovat - nejnovější informace se dovíte na portálu MSPV:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Nejčastější dotaz - Budu moci čerpat ošetřovné během prázdnin?

Odpověď: Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volnaKonkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Pro OSVČ bylo také schváleno ošetřovné - čtěte dále.

 

 

Chystané akce