MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


thumb
02.03.2021

soutěž "Znáš naši školu?" díl 3

Milí žáci, 

máme zde další soutěžní otázku týkající se vaší znalosti školy. Poznáš, odkud je následující fotka? Pokud ano, uveď místo, kde danou věc můžeme spatřit. Kdo chce hrát o prémii (dárek navíc nebo dárek s vyšší hodnotou) uvede talé, o kterou věc se jedná. Odpovědi můžete zasílat opět na e-mail soutez@8zsmb.cz.

 

01.03.2021

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd proběhne s největší pravděpodobností on-line formou na počátku měsíce dubna. Podrobnější informace budeme průběžně umísťovat do záložky "Zápis do 1. třídy" (vlevo). Zatím Vás zveme na digitální prohlídku školy formou prezentace, kterou najdete v příloze tohoto článku. Rozklikněte číst více.

J. Houštecká, ředitelka školy

01.03.2021

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny po dobu uzavření školy jsou:

  • pondělí 8 - 12 hodin
  • středa 8 - 12 hodin

V ostatních případech kontaktujte školu prostřednictvím Bakalářů (rodiče) nebo e-mailu (ostatní).

J. Houštecká

27.02.2021

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

koronavirus-vykricnik

Vláda na svém jednání (26. února 2021)  rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:

mateřské školy

1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů

speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona) 

                                  praktické školy jednoleté a dvouleté

Třídní učitelky se s rodiči spojí prostřednictvím Bakalářů a předají jim informace týkající se jejich třídy.

Ošetřovné škola nepotvrzuje, formulář žádosti o ošetřovné je ke stažení:                                  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m 

Město Mladá Boleslav z pozice zřizovatele určilo Základní školu Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace (5.ZŠ) a MŠ Čtyřlístek jako školy, které budou vykonávat od 1. 3. 2021 nezbytnou péči o děti ve věku do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci složek IZS.

Bližší informace k provozu školy a školky pro zaměstnance IZS naleznete v příloze.

J. Houštecká

29.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud 
  • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
03.01.2021

Ošetřovné

Vážení rodiče, 
protože se množí Vaše dotazy na ošetřovné, v následujícím textu zasílám podrobné informace (číst dále).

 

26.12.2020

Výuka v prvním lednovém týdnu od 4.1. do 10.1.2020

Dle nového usnesení vlády č. 1377  s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. je omezen provoz škol. (Toto usnesení naleznete v příloze tohoto článku.) Provoz základních škol podle školského zákona je omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků. Znamená to následující:

  • Žáci prvních a druhých tříd jdou 4. ledna do školy. Příchod a odchod se řídí stejnými pravidly jako v prosinci.
  • Žáci prvního stupně budou mít v této době distanční výuku. O jejím průběhu budou informování svými třídními učiteli. V podstatě bude obdobný jako při podzimní distanční výuce. 
  • Žáci druhého stupně budou mít distanční výuku podle stejných distančních rozvrhů jako v měsíci prosinci. 
  • Žáci 9. třídy obdrží svůj rozvrh na začátku měsíce ledna prostřednictvím Bakalářů.

Podrobnější informace Vám budou podány třídními učiteli na začátku ledna.

J. Houštecká

thumb
22.12.2020

Ekocentrum zahrada Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav

Letošní rok 2020 byl velice náročný pro učitele, žáky i rodiče, ale také pro zvířátka v Ekocentru zahrada v DDM Mladá Boleslav. Naše škola se rozhodla podpořit DDM a obyvatele minizoo.

14.10.2020

Co dělat v případě, že potřebuji ošetřovné? Doplněno o OSVČ.

Vážení rodiče,

MPSV vydalo informace k ošetřovnému. Co dělat a jak postupovat - nejnovější informace se dovíte na portálu MSPV:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Nejčastější dotaz - Budu moci čerpat ošetřovné během prázdnin?

Odpověď: Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volnaKonkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Pro OSVČ bylo také schváleno ošetřovné - čtěte dále.

 

 

Chystané akce