MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


thumb
06.12.2023

Sportovní oddíl mladoboleslavských vodních záchranářů hledá nové členy

Sportovní oddíl mladoboleslavských vodních záchranářů hledá do svých řad šikovné děti ročník narození 2013-2018, které jsou sportovně zaměřené, mají rády vodu a uplavou v bazénu alespoň 25m.

thumb
05.12.2023

Nalezeny klíče!

Vážení žáci,

ve škole se nalezlo několik svazků klíčů. Pokud mezi klíči na obrázku poznáváte ty svoje, zastavte se pro ně na recepci u paní Kubalové nebo na sekretariátu u paní Seglové (v případě zavřené recepce). Foto zmiňovaných klíčů naleznete na obrázku níže.

thumb
04.12.2023

Vánoční jarmark 2023

Ve středu 29.11. se na naší škole uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Přípravy na něj probíhaly celý listopad, kdy žáci připravovali o pracovních činnostech výrobky, které pak na jarmarku nabízeli u svých stánků.

thumb
26.11.2023

Pozvánka na Vánoční jarmark

Jak je tomu již zvykem, 8. ZŠ srdečně zve všechny žáky, rodiče i přátele školy na tradiční Vánoční jarmark. Ten se uskuteční ve středu 29.11. od 15 do 18 hodin v prostorách školy. 

Přijďte se naladit na atmosféru Vánoc, prohlédnout si žákovské výtvory, pokoupit drobné dárky a podpořit naše žáky během jejich vystoupení.

thumb
26.11.2023

Pyžamový den

Ve středu 22.11.2023 proběhl na naší škole další z tematických dnů, které pro spolužáky připravuje školní žákovský parlament. Po dni s netradičními batohy, který proběhl zkraje října, se tentokrát tématem akce stalo pyžamo.

thumb
24.11.2023

Sestavování 3D tiskáren v rámci hodin praktické fyziky

Díky účasti v projektu Digitální učební pomůcky, dostala škola možnost inovovat stávající digitální vybavení a pořídit několik pomůcek, které budou složit žákům při výuce.

Jednou z věcí, které se díky tomu podařilo sehnat, jsou i nové 3D tiskárny. Naše škola tato zařízení využívá již delší dobu a do současné chvíle disponovala celkem čtyřmi 3D tiskárnami, přičemž na některých z nich se již začínal podepisovat zub času.

thumb
23.11.2023

Čtenář měsíce - říjen

Školní knihovna 8. ZŠ připravila pro své žáky celoroční soutěž s názvem Čtenář měsíce. První kolo proběhlo v měsíci říjnu.

thumb
18.11.2023

62. výlet turistického kroužku "Po stopách Bedřicha Smetany"

V sobotu 11. listopadu 2023 se vypravilo 24 turistů na další putování po našem regionu. Tentokrát byly cílem jejich cesty Jabkenice, a to konkrétně Památník Bedřicha Smetany. Památník se nachází v tamější myslivně, která je spojena s posledním desetiletím života a tvorby hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824–1884).

thumb
12.11.2023

Pouliční umění v podání žáků devátého ročníku

V pátek 9.11. se naši žáci 9.A a 9.B zúčastnili streetartového workshopu v Domě kultury MB.

thumb
09.11.2023

Školní knihovna v novém kabátu

Žáci 1. i 2. stupně absolvovali v průběhu měsíce října ve školní knihovně přednášku s názvem „Seznámení s knihovnou“, kterou pro ně připravili naši deváťáci pod vedením paní učitelky Slabé. Přednáška měla za cíl vzbudit v dětech zájem o čtení, které do značné míry může přispět k jejich studijnímu i osobnímu rozvoji.

thumb
06.11.2023

Po stopách Karla Čapka v rámci projektu Učíme se jinak V

Po stopách Karla Čapka se vydali žáci 6. až 9. ročníků v rámci projektu Učíme se jinak V. Během prvního projektového dne navštívili památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, kde si prohlédli 3D expozici a mohli si osahat spoustu předmětů, které sám Karel Čapek pravidelně používal.

thumb
04.11.2023

Den plný kostýmů, aneb Halloween na 8.ZŠ

Ve středu 01.11. se na naší škole uskutečnil speciální halloweenský den. Samotný Halloween se po celém světě slaví už v podvečer 31.10. a jako svátek se stává čím dál více oblíbeným. Jeho historie sahá až do keltských dob, nicméně v současnosti je svátek spojen zejména s nošením kostýmů a dekorováním dýní.

thumb
03.11.2023

Etické dílny na 2. stupni

V rozmezí 9.10. - 23.10. absolvovaly postupně všechny třídy 2. stupně certifikovaný program primární prevence zvaný „Etické dílny“. Cílem etických dílen je prostřednictvím interaktivní přednášky předcházet rizikovému chování a podporovat v žácích správné návyky v oblasti spolupráce, komunikace i kreativity. V naší škole proběhly v říjnu etické dílny zaměřené na čtyři základní témata.

thumb
02.11.2023

Drakiáda ve školní družině

Dne 25.10. proběhla ve školní družině Drakiáda. Žáci se sešli na hřišti za školou a přinesli si s sebou draky. Následně je složili a za pár minut už byli draci ve vzduchu a stoupali postupně vzhůru.

thumb
01.11.2023

Práce s keramikou v podání dětí z MŠ Sluníčko

Keramickou dílnu naší školy navštívily tento týden děti z MŠ Sluníčko. Děti měly šanci vyzkoušet si základní práci s keramickou hlínou a zhotovit si pár upomínkových výrobků.

thumb
29.10.2023

Výroba skleněných květin v podání třeťáků a čtvrťáků

Dne 25.10. se pro třeťáky a některé čtvrťáky uskutečnil v naší škole program Skleněné květiny. V rámci tohoto programu se žáci seznámili s vlastnostmi skla a jednou z technik jeho zpracování – výrobou skleněných květin na sklářském kahanu.

thumb
27.10.2023

Jubilejní 60. výlet turistického kroužku

V sobotu 16. září 2023 byl zahájen 9. ročník fungování turistického kroužku. Jubilejní 60. výlet měl trasu s názvem „Putování po Českém ráji a vrchu Mužský“. Její celková délka byla 11,5 km a vedla skrze tyto lokality: Zakopaná, Černá louže, Krásná vyhlídka, Mužský, Studený průchod, Drábské světničky, Klamorna, Dneboh, Olšina, a Březina.

thumb
27.10.2023

Druhý výlet turistického kroužku ve školním roce 2023/24

V sobotu 14. října 2023 se konal druhý výlet turistického kroužku v tomto školním roce. Trasa výletu nesla název „70. narozeniny českých granátů v Turnově“ a vedla přes Družstvo umělecké výroby Granát Turnov, Trávnice, Malou Jizeru a Dolánky. 

thumb
26.10.2023

Gotické umění a kultura v regionu Pojizeří v rámci projektu Učíme se jinak V

V rámci projektu „Učíme se jinak V“ měli žáci na výběr mimo jiné i téma „Gotické umění a kultura v regionu Pojizeří“. Cílem tématu je seznámit žáky s památkami uměleckého slohu gotika v daném regionu.

thumb
25.10.2023

Žáci druhých ročníků společně oslavili Den stromů

Na pátek 20.10. si paní učitelky z druhých ročníků připravily pro své žáky celodenní projekt na téma Den stromů. Celý projekt začal pro všechny žáky společnou aktivitou – pokusem se stromem z kartonu s gázou připevněnou na kmeni stromu – na kterém žáci názorně viděli, jak stromy přijímají vodu z půdy.

thumb
24.10.2023

Exkurze do Národního zemědělského muzea v rámci projektu Učíme se jinak V

Dalším vskutku zajímavým tématem, které si mohli žáci v rámci projektu „Učíme se jinak“ zvolit, bylo téma „Mezi zemským a lokálním muzeem“. Téma si bere za cíl zejména zprostředkovat žákům návštěvu tří pražských muzeí a na jejich příkladě demonstrovat rozdíl v minulosti, současnosti a budoucnosti tematických expozic.

thumb
22.10.2023

Po stopách japonské kultury v rámci projektu Učíme se jinak V

V rámci projektu „Učíme se jinak“ si mohli žáci zvolit téma „Po stopách japonské kultury“, které má za cíl je blíže seznámit s danou zemí a jejími kulturními zvyky.

thumb
22.10.2023

Pohyb ve vizuální kultuře v rámci projektu Učíme se jinak V

Neméně zajímavým tématem, které měli letos žáci v rámci projektu Učíme se jinak na výběr, je téma „Pohyb ve vizuální kultuře“. Během prvního projektového dne se přihlášení žáci kupříkladu dozvěděli, jak vzniká pohyb v animovaném filmu, co všechno se dá animovat a jak tvoří současní umělci.

thumb
20.10.2023

Sestavování a programování robotů v rámci předmětu Praktická fyzika

V rámci výuky volitelného předmětu Praktická fyzika sestavovali žáci sedmých tříd robota MINDSTORM. Poté, co si žáci svého robota sestavili a naprogramovali jej, mohli si s ním kupříkladu zahrát proti sobě fotbal. Zmiňovaná aktivita měla zároveň přesah i do předmětu InVt, neboť během sestavování a programování robota z lega si žáci osvojují základy blokového programování.

thumb
20.10.2023

Přírodovědná soutěž "Za našimi stromy"

Vybraní žáci 2. stupně měli ve středu 18.10. možnost reprezentovat naši školu v přírodovědné soutěži "Za našimi stromy". Tuto soutěž každý rok pořádá ČSOP Klenice v návaznosti na datum 20. října, kdy Česká republika, společně s dalšími zeměmi, oslavuje Den stromů.

thumb
19.10.2023

Tradiční a netradiční sporty v rámci projektu Učíme se jinak V

Dalším tématem, které si mohli žáci z široké palety v rámci projektu Učíme se jinak V vybrat, je téma „Tradiční a netradiční sporty“. Během prvního projektové dne byl pro žáky připraven bohatý program spočívající v osvojení si teorie vybraných sportů a následném soutěžení v těchto sportech formou miniturnaje.

thumb
18.10.2023

Netradiční olympijské disciplíny v rámci projektu Učíme se jinak V

V rámci jednoho z vypsaných témat projektu Učíme se jinak V dostali žáci možnost vyzkoušet si netradiční olympijské disciplíny (např. nošení vajíčka na lžíci, motání toaletního papíru, zábavné hry s balónky a mnoho dalšího).

thumb
18.10.2023

Exkurze v čistírně odpadních vod v rámci projektu Učíme se jinak V

V rámci tématu „Koloběh vody“ školního projektu Učíme se jinak V absolvovali přihlášení žáci během prvního projektového dne exkurzi v čistírně odpadních vod v Podlázkách.

thumb
17.10.2023

Návštěva Zoo Praha v rámci projektu Učíme se jinak V

V rámci projektu Učíme se jinak V měli žáci možnost přihlásit se letos celkem na 17 témat. Jedním z nich je téma „Poznej zvířata zblízka – ZOO“. Během prvního projektového dne takto přihlášení žáci absolvovali celodenní exkurzi do zoo v pražské Troji.

thumb
17.10.2023

Dekorování skla v rámci projektu Učíme se jinak V

Dalším z celkem 17 témat, které měli letos žáci v rámci projektu Učíme se jinak V na výběr, je téma „Dekorování skla a textilu“. Během prvního projektového dne se přihlášení žáci seznámili s historií skla, významnými českými skláři minulosti i současnosti a také s různými způsoby dekorování skla.

thumb
11.10.2023

3D tiskárny jako pomocníci nejen při výuce fyziky

Díky postupnému rozšiřování palety moderních technologií disponuje naše škola již několika 3D tiskárnami. Ty jsou často využívány samotnými žáky, kteří si na nich mohou vytisknout své výtvory související s výukou.

thumb
10.10.2023

Práce s mapou v terénu během akce Já se neztratím

Dne 26.09.2023 absolvovala třída 8.B dopolední program na Štěpánce s názvem Já se neztratím. Podstatou akce bylo osvojení si principů práce s mapou v terénu, a to zejména pro účely orientace.

thumb
09.10.2023

Den bez školních batohů

Ve středu 27.09.2023 proběhl na naší škole Den bez školních batohů (No Backpack Day). Jak už název napovídá, žáci mohli v tento den dorazit do školy bez batohu a své učební pomůcky si namísto toho přinést v čemkoli netradičním. K vidění byly vskutku zajímavé a originální kousky. 

thumb
29.09.2023

Úspěch na krajském finále Středočeské in-line brusle 2023

Dne 26.09.2023 se v Benátkách nad Jizerou konalo krajské finále 17. ročníku Středočeské in-line brusle. Po úspěchu v oblastím kole se do krajského finále probojovaly 3 naše žákyně. Ve velké konkurenci, která čítala přes 150 soutěžících napříč věkovými kategoriemi, reprezentantky naší školy srdnatě bojovaly.

thumb
23.09.2023

17. ročník Středočeské in-line brusle – oblastní kolo ve znamení velkých úspěchů našich žáků

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci na oblastním kole 17. ročníku Středočeské in-line brusle. Z celkem 13 žáků naší školy, kteří se oblastního kola zúčastnili, se třem podařilo obsadit přední příčky, a tudíž postoupit do krajského finále. Konkrétně máme postupující v kategoriích mladší dívky (Lucia Kovaničová) a nejmladší dívky (Solomia Sidnieva, Linda Kvaková), kde naše postoupivší žákyně zabojují 26.09. o celkový triumf v dané kategorii.

thumb
22.09.2023

Fungování principu výtahu v praxi během hodin praktické fyziky

V rámci úterní hodiny praktické fyziky si žáci osmého ročníku vyzkoušeli skrze pokus, na jakém principu funguje výtah a jak může správně zvolený systém kladek a protizávaží zdvihnout i na první pohled značně těžší břemeno.

thumb
20.09.2023

Festival kultur 2023

Dne 14.09.2023 proběhl již 5. ročník Festivalu kultur, který se stejně jako v předchozích letech snažil představit kulturu a zvyky menšin žijících v Mladé Boleslavi a okolí.

thumb
19.09.2023

Dopoledne s dopravní výchovou

Žáci čtvrtých ročníků naší školy absolvovali v minulém týdnu dopoledne zaměřené na výuku dopravní výchovy.

V rámci něj si nejprve zopakovali některé dopravní značky a seznámili se s jejich dělením na vodorovné a svislé. Nově nabyté vědomosti si následně ihned vyzkoušeli v praxi během cvičné jízdy na dopravním hřišti. Dovednosti týkající se ovládání kola si procvičili v rámci jízdy zručnosti, kterou celý program uzavřeli.

thumb
16.09.2023

Žáci pomohli pohybem dobré věci

Třídy 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 7.A a 8.C se ve středu 13.09.2023 zúčastnily charitativní akce TERIBEAR. Ta se po čtyřech letech opět vrátila do Mladé Boleslavi, a to konkrétně do lesoparku Štěpánka. Na 1,2km dlouhé trati měli žáci možnost pomoci svým pohybem dobré věci, kdy za každý uběhlý/ušlý kilometr věnovali partneři akce na zmíněnou nadaci 20Kč.

thumb
12.09.2023

Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab zavítala do Mladé Boleslavi

Žáci osmých a devátých ročníků naší školy se v tomto týdnu účastní vzdělávacího projektu EDU.Lab.

Ti, kteří již program absolvovali, si během několikahodinového programu vyzkoušeli, jak funguje virtuální a rozšířená realita, dozvěděli se bližší informace o 3D tisku, či si mohli vyzkoušet sednout do elektromobilu Enyaq iV. Zároveň mohli porovnat své výkony na kole s výkonem výše uvedeného elektromobilu. Cílem projektu, za nímž stojí automobilka Škoda, je zejména motivovat žáky k technickému vzdělání a zvýšenému zájmu o techniku kolem nás.

thumb
11.09.2023

Vítězství žáka Františka Musila v republikovém finále OVOV

Obrovského úspěchu dosáhl František Musil z 8.B hned na začátku nového školního roku!

Na prahu nového školního roku se František Musil z 8.B vydal na tři dny plné sportu do Brna, kde ho čekalo celorepublikové finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Na finále se kvalifikoval v průběhu jara, kdy nejprve ovládl okresní a poté i krajské kolo a jako vítěz obdržel pozvánku do finále.

V Brně měl před sebou velmi těžkou výzvu - čelit těm nejlepším z celé republiky v deseti disciplínách (kliky, shyby na lavici, sedy lehy, hod medicinbalem, hod míčkem, skok přes švihadlo, skok do dálky, trojskok z místa, sprint na 60 m a volitelná disciplína plavaní).

thumb
09.09.2023

Prvňáčci poprvé usedli do školních lavic

V pondělí 04.09.2023 se poprvé do školních lavic usadili letošní prvňáčci. Ve škole je přivítaly krásně připravené třídy, na jejichž tematické výzdobě paní učitelky pracovaly značnou část prázdnin. Během prvních školních dní se prvňáčci seznámili s prostředím školy, se spolužáky a prostřednictvím krátké básničky si osvojili zásady práce v hodinách. Všem nově nastoupivším žákům přejeme mnoho školních úspěchů!

thumb
09.09.2023

Adaptační kurz v Mladějově

Šesťáci si užili "prodloužených prázdnin" v podobě adaptačního kurzu v Kempu Zelené údolí v Mladějově. S třídními učiteli letošních šestek, Eliškou Hausrovou, Veronikou Fliegelovou a Josefem Zdobinským, dohlížel na 53 účastníků adaptačního kurzu také zástupce pro druhý stupeň Jan Trávnický a školní psycholožka Zuzana Sedláčková.
 

thumb
28.04.2023

Třídní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

první třídní schůzka se bude konat v úterý 6. 6. 2023 od 15:30 hod. Na ní budete informováni o organizaci školního roku 2023/2024, o školní družině, školní jídelně, pomůckách a o prvním společném sportovním setkání rodičů a dětí s paní učitelkou v úterý 13.6. 2023 v 15:30. Vaše účast je tedy velmi důležitá.

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.