MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


23.10.2020

26. a 27. 10. 2020: Prodloužené podzimní prázdniny - opatření v souvislosti s COVID-19

Vážení rodiče a žáci,

zasíláme Vám aktuální informace školy.

Od středy 14. října 2020 přešla škola na distanční výuku. Na pondělí 26. a úterý 27. října 2020 vyhlásila vláda ČR prodloužené podzimní prázdniny a to z důvodu zemezení šíření druhé vlny pandemie COVID-19. 

14.10.2020

Co dělat v případě, že potřebuji ošetřovné? Doplněno o OSVČ.

Vážení rodiče,

MPSV vydalo informace k ošetřovnému. Co dělat a jak postupovat - nejnovější informace se dovíte na portálu MSPV:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Nejčastější dotaz - Budu moci čerpat ošetřovné během prázdnin?

Odpověď: Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volnaKonkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Pro OSVČ bylo také schváleno ošetřovné - čtěte dále.

 

 

13.10.2020

postup připojení se na on-line schůzky

Vážení rodiče, milí žáci,

při distanční výuce se budeme spojovat jak přes Bakaláře - úkoly, tak starší žáci i přes Bakaláře on-line schůzky. Postup naleznete dále.

J. Houštecká

09.10.2020

distanční výuka

Vážení rodiče,

v naší škole bude probíhat distanční výuka následovně:

Žáci budou rozdělení podle tříd do dvou skupin.

  1. Skupina: 6.A, 6.B, 6.C, 8.B bude mít příští týden od 12.10. do 16.10. prezenční (normální) výuku ve škole.
  2. Skupina: 7.A, 7.B, 7.C, 8.A bude mít příští týden od 12.10. do 16.10. distanční výuku (z domova)

Další týden se skupiny vymění.

Devátá třída má stále prezenční výuku, tj. chodí do školy stále dle rozvrhu.

Žáci byli seznámeni s novým rozvrhem, který bude platit vždy v době, kdy zůstávají doma na distanční výuce. V dané hodiny jsou povinni se výuky zúčastnit. Pokud z nějakého důvodu nemohou, neúčast na distanční výuce omlouvá zákonný zástupce prostřednictvím systému Bakaláři nebo do omluvného listu.

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na obědy. Obědy nejsou odhlášeny, pokud nebude žák chodit do školní jídelny, prosím, odhlaste ho.

Rozvrhy jednotlivých tříd pro distanční výuku (on-line vysílání) naleznete v příloze. Předměty, které zde nejsou uvedeny, nebudou vysílány on-line, ale žáci budou dostávat například prezentace nebo odkazy na  výuková videa prostřednictvím Bakaláři – úkoly (jako při jarní distanční výuce). Většinou na počátku týdne přijde zadání (prezentace aj.) na konci týdne budou žáci zasílat vypracované úkoly (pokud učitel neurčí jinak). Podrobnější informace, tj. kdy a jak práci odevzdat, pošlou jednotliví učitelé vždy s úkolem.

Chystané akce

7. 10. 2020: Výuka miniházené na 1. stupni ZŠ

Program hodin tělesné výchovy s výukou miniházené - trenér p. Radovan Kábrt.