MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


thumb
23.09.2023

17. ročník Středočeské in-line brusle – oblastní kolo ve znamení velkých úspěchů našich žáků

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci na oblastním kole 17. ročníku Středočeské in-line brusle. Z celkem 13 žáků naší školy, kteří se oblastního kola zúčastnili, se třem podařilo obsadit přední příčky, a tudíž postoupit do krajského finále. Konkrétně máme postupující v kategoriích mladší dívky (Lucia Kovaničová) a nejmladší dívky (Solomia Sidnieva, Linda Kvaková), kde naše postoupivší žákyně zabojují 26.09. o celkový triumf v dané kategorii.

thumb
22.09.2023

Fungování principu výtahu v praxi během hodin praktické fyziky

V rámci úterní hodiny praktické fyziky si žáci osmého ročníku vyzkoušeli skrze pokus, na jakém principu funguje výtah a jak může správně zvolený systém kladek a protizávaží zdvihnout i na první pohled značně těžší břemeno.

thumb
20.09.2023

Festival kultur 2023

Dne 14.09.2023 proběhl již 5. ročník Festivalu kultur, který se stejně jako v předchozích letech snažil představit kulturu a zvyky menšin žijících v Mladé Boleslavi a okolí.

thumb
19.09.2023

Dopoledne s dopravní výchovou

Žáci čtvrtých ročníků naší školy absolvovali v minulém týdnu dopoledne zaměřené na výuku dopravní výchovy.

V rámci něj si nejprve zopakovali některé dopravní značky a seznámili se s jejich dělením na vodorovné a svislé. Nově nabyté vědomosti si následně ihned vyzkoušeli v praxi během cvičné jízdy na dopravním hřišti. Dovednosti týkající se ovládání kola si procvičili v rámci jízdy zručnosti, kterou celý program uzavřeli.

thumb
16.09.2023

Žáci pomohli pohybem dobré věci

Třídy 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 7.A a 8.C se ve středu 13.09.2023 zúčastnily charitativní akce TERIBEAR. Ta se po čtyřech letech opět vrátila do Mladé Boleslavi, a to konkrétně do lesoparku Štěpánka. Na 1,2km dlouhé trati měli žáci možnost pomoci svým pohybem dobré věci, kdy za každý uběhlý/ušlý kilometr věnovali partneři akce na zmíněnou nadaci 20Kč.

thumb
12.09.2023

Mobilní laboratoř Škoda EDU.Lab zavítala do Mladé Boleslavi

Žáci osmých a devátých ročníků naší školy se v tomto týdnu účastní vzdělávacího projektu EDU.Lab.

Ti, kteří již program absolvovali, si během několikahodinového programu vyzkoušeli, jak funguje virtuální a rozšířená realita, dozvěděli se bližší informace o 3D tisku, či si mohli vyzkoušet sednout do elektromobilu Enyaq iV. Zároveň mohli porovnat své výkony na kole s výkonem výše uvedeného elektromobilu. Cílem projektu, za nímž stojí automobilka Škoda, je zejména motivovat žáky k technickému vzdělání a zvýšenému zájmu o techniku kolem nás.

thumb
11.09.2023

Vítězství žáka Františka Musila v republikovém finále OVOV

Obrovského úspěchu dosáhl František Musil z 8.B hned na začátku nového školního roku!

Na prahu nového školního roku se František Musil z 8.B vydal na tři dny plné sportu do Brna, kde ho čekalo celorepublikové finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Na finále se kvalifikoval v průběhu jara, kdy nejprve ovládl okresní a poté i krajské kolo a jako vítěz obdržel pozvánku do finále.

V Brně měl před sebou velmi těžkou výzvu - čelit těm nejlepším z celé republiky v deseti disciplínách (kliky, shyby na lavici, sedy lehy, hod medicinbalem, hod míčkem, skok přes švihadlo, skok do dálky, trojskok z místa, sprint na 60 m a volitelná disciplína plavaní).

thumb
09.09.2023

Prvňáčci poprvé usedli do školních lavic

V pondělí 04.09.2023 se poprvé do školních lavic usadili letošní prvňáčci. Ve škole je přivítaly krásně připravené třídy, na jejichž tematické výzdobě paní učitelky pracovaly značnou část prázdnin. Během prvních školních dní se prvňáčci seznámili s prostředím školy, se spolužáky a prostřednictvím krátké básničky si osvojili zásady práce v hodinách. Všem nově nastoupivším žákům přejeme mnoho školních úspěchů!

thumb
09.09.2023

Adaptační kurz v Mladějově

Šesťáci si užili "prodloužených prázdnin" v podobě adaptačního kurzu v Kempu Zelené údolí v Mladějově. S třídními učiteli letošních šestek, Eliškou Hausrovou, Veronikou Fliegelovou a Josefem Zdobinským, dohlížel na 53 účastníků adaptačního kurzu také zástupce pro druhý stupeň Jan Trávnický a školní psycholožka Zuzana Sedláčková.
 

04.09.2023

Aktuální nabídka kroužků na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a žáci,
v odkazu najdete nabídku zájmových kroužků pro děti. Přihlašování dětí do kroužků bude možné od 5. 9. 2023 a to prostřednictvím vyplněné návratky, kterou odevzdají svému třídnímu učiteli.

thumb
28.04.2023

Třídní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

první třídní schůzka se bude konat v úterý 6. 6. 2023 od 15:30 hod. Na ní budete informováni o organizaci školního roku 2023/2024, o školní družině, školní jídelně, pomůckách a o prvním společném sportovním setkání rodičů a dětí s paní učitelkou v úterý 13.6. 2023 v 15:30. Vaše účast je tedy velmi důležitá.

Chystané akce

Od 11. 9. 2023 výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi