MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


13.09.2021

Konec screeningového testování

Vážení rodiče,

od 13.9.2021 nebude ve školách platit povinnost zajištění screeningového testování žáků. I nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, s výjimkami:

  • žáci nejsou povinni nosit ochranu dýchacích cest, pokuc jsou usazeni ve třídě,
  • pedagogičtí pracovníci nejsou ovinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.

V případě, že žák odmítá nosit ochranný prostdětek, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání. Žák není automaticky omluven. Pouhé odmítání poivnnosti nošení ochrany dýchycích cest není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční vzýuce a plnění školní docházky (viz. pokyn MŠMT a MZ).

Dále se ruší povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na škjolách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy.

J. Houštecká

20.08.2021

Rozpis vstupu do školy

Na základě protiepidemických opatření budou žáci vstupovat do školy postupně. 

Žáci prvního stupně čekají na své učitele před školou, žáci druhého stupně přicházejí ke škole těsně před vstupem, abychom co nejvíce omezili míchání jednotlivých skupin tříd. Časy, místo vstupu a umístění šaten jsou uvedeny v následující tabulce. Pro lepší přehled je v příloze uvedena tabulka barevně.

Hygienické opatření – VSTUP DO ŠKOLY

třída

čas

Umístění šatny

Místo shromáždění a vstupu

poznámky

1.A

7.30

Šatna 1.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

1.B

7.30

Šatna 1.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.A

7.40

Šatna 2.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.B

7.40

Šatna 2.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.C

7.40

Šatna u TV – 1. patro

u vchodu do MŠ

Vyzvedává učitel

3.A

7.30

Šatna 3.A – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

3.B

7.45

Šatna 3.B – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

3.C

7.40

Šatna 1.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

4.A

7.50

Šatna 4.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

4.B

7.50

Šatna 4.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

4.C

7.50

Šatna 4.C – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

5.A

7.30

Šatna 5.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

5.B

7.30

Šatna 5.B – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

5.C

7.45

Šatna 5.C – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

6.A

7.45-7.50

Šatna 6.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu

Žáci vstupují sami

6.B

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

6.C

7.45-7.50

Skříňky u šaten příz. vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.A

7.45-7.50

Šatna 7.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.B

7.45-7.50

Šatna 7.B – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.C

7.45-7.50

Šatna 7.C – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.A

7.45-7.50

Šatna 8.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.B

7.45-7.50

Šatna 8.B – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.C

7.45-7.50

Šatna 8.C – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

9.A

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

9.B

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

thumb
28.07.2021

21. a 23. 6. 2021 Setkání s předškoláky

Jak to vypadá uvnitř školy? Jaké to je sedět v lavici? Jak vypadá moje paní učitelka? Jací jsou mí spolužáci? Tyto otázky a určitě i mnohé další si kladl každý předškolák. Proto se na naší škole konalo setkání budoucích žáků 1.A v pondělí 21.června a 1.B ve středu 23. června.

Chystané akce

20.9. a 21.9.2021 - EDU.LAB pro osmé třídy

Pro žáky 8 tříd je připravena návštěva edukativní laboratoře v rámci projektu organizovaném firmou Škoda Auto a.s. Akce si klade za cíl edukativní i zábavnou formou, představit nejmodernější technologie, se kterými se žáci mohou setkat nejen při výrobním procesu jedné z největších evropských automobilek. 

21.9.2021 a 23.9.2021 - Etické dílny pro šesťáky

Na žáky šestého ročníku čeká program z projektu Etické dílny s tématem Přátelé. Program je zaměřený na posílení komunikace, schopnosti čelit sociálnímu tlaku a dovednosti omítnout, sebereflexe.

23.9. a 29.9.2021 Etické dílny, téma Peníze, peníze, peníze

Pro žáky 7. tříd je v rámci projektu Etické dílny připraveno téma Peníze, peníze, peníze. Program je zaměřen na základy finanční gramotnosti, prevenci zadlužování, posílení schopnosti čelit tlaku společnosti, zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, angažovanost, uvědomování si životních hodnot.