MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


26.01.2022

Rozdávání vysvědčení

Výpisy z vysvědčení se vydávají žákům v pondělí 31.1.2022 poslední vyučovací hodinu. Z tohoto důvodu bude upraven rozvrh. Podrobnosti najdete v "číst více" - příloha.

26.01.2022

Informace k zápisu do školy pro školní rok 2022/2023

Na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav probíhá příprava na Zápisy k povinné školní docházce.  V případě možnosti osobní přítomnosti dětí ve škole proběhnou zápisy během pátku 8. dubna a soboty 9. dubna 2022. Pokud budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, uskuteční se v termínu od 1. dubna do 14. dubna 2022 prostřednictvím aplikace Zápisy online“. Aktuální informace najdete na webu města a na webech jednotlivých škol.

thumb
19.01.2022

Nový ceník stravného

Vážení rodiče, 

od 1.března bude platit pro děti z MŠ i žáky ZŠ nový ceník stravného. Bližší informace najdete v příloze (číst dál, příloha).

J. Houštecká

18.01.2022

Úřední hodiny magistrátu - změna

Úřední hodiny Magistrátu města Mladá Boleslav pro veřejnost

Vzhledem k epidemiologické situaci změnilo město úřední dny. Úředními dny jsou pouze pondělí a středa, vždy v době od 8 do 17 hodin. Ostatní pracovní dny jsou neúřední.

 

thumb
07.01.2022

Ptačí hodinka

Žáci navštěvující obohacující hodiny se v rámci badatelské výuky zapojili do akce Ptačí hodinka, což je sčítání ptáků, které letos proběhlo v termínu 7. - 9. ledna. Místem pozorování byl prostor před 8. ZŠ. Po dobu jedné hodiny žáci pozorovali okolí, sčítali a zaznamenávali počty pozorovaných ptáků jednotlivých drůhů. 

03.01.2022

Nové testování a trasování ve školách od ledna 2022

Leták s informacemi o novém způsobu testování a trasování Covid najdete v příloze - viz číst více.

 

thumb
21.12.2021

Poděkování a přání

Vážení rodiče,

     blíží se svátky vánoční, ke kterým si přejeme vždy hodně klidu a pohody. V tomto roce je toto přání obzvlášť příhodné.    

    

thumb
17.12.2021

Podporovaná škola

Naše škola se věnuje rozvoji nadaných žáků. V tomto směru spolupracuje s nadací Qiido, která svoji činnost zaměřuje na podporu škol, učitelů a žáků s nadáním. Ve škole realizujeme obohacující hodiny pro tyto žáky, vybraní učitelé se pravidelně vzdělávají v oblasti práce s nadanými žáky, účastníme se setkávání škol v rámci projektu Qiido. Na posledním takovémto setkání získala naše škola opět certifikát - Podporovaná škola.

thumb
26.10.2021

16. 10. 2021: 45. výlet turistického kroužku: „Na soutok Labe a Jizery“

„Na soutok Labe a Jizery“ = Čelákovice, Káraný, soutok řek Labe a Jizery, Lázně Toušeň.

thumb
25.10.2021

18. 9. 2021: 44. výlet turistického kroužku: „Českým rájem kolem Komárovského rybníka“

Zakopaná, Komárovský rybník, chatová osada Lemberk, Srbsko, Zlatá stezka Českého ráje, Pomníky, skalní byty Barborky, hrad Kost, Prokopské údolí, Libošovice.

thumb
25.10.2021

8. - 10. 9. 2021: Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí v Lovči u Mladějova, okres Jičín

thumb
24.10.2021

Co se dělo na škole v říjnu

Měsíc říjen byl plný zajímavých akcí. Asi největší z nich byl první zážitkový den pořádaný v rámci projektu Učíme se jinak. Žáci druhého stupně 5.10. odešli nebo odjeli na různé exkurze, které si zvolili dle svého zájmu. Celkem bylo v nabídce 13 zážitkových akcí. Tomuto tématu bude věnován speciální bulletin, který vyjde 1.11.2021. V rámci prevence patologických jevů čekaly na žáky druhého stupně tzv. Etické dílny, zaměřené na různá nebezpečí a nástrahy současného světa. Takto proběhly programy: Přátelé (6.ročník), Peníze, peníze, peníze (7. ročník), Vážíš si svého těla (8. ročník) a Morální bludiště (9.ročník). Naši deváťáci se mimo jiné vydali i na místní letiště, kde pro ně byl připraven kamion s 3D tiskárnami (MPO) a dále absolvovali několik dalších programů zaměřených na volbu povolání. Pravidelnou součástí výuky byly i třídnické hodiny (5. až 9. ročník) zaměřené převážně na klima tříd.

Zkrátka nepřišli ani žáci prvního stupně. Prvňáci zahájili celoměsíční téma Veselý podzim a pokračovali v celoročním programu Hrajeme si s pohádkami. Druháci pokračovali v plavání, zapojili se nově do projektu Lego bricks a navštívili městskou knihovnu. Třeťáci vyrazili na celodenní výuku do lesů u Bělé pod Bezdězem, ve škole pro ně byl připraven celodenní výukový program Podzimní učení a další s názvem Proč slavíme 28.říjen. Na čtvrťáky čekal interaktivní edukativní program na Boleslavském hradě zaměřený na dějiny města a okolí a dále výstava hub. Pro celý první stupeň pak začaly vstupy odborníků do hodin TV. Postupně takto žáci 2. až 4. tříd absolvovali několik hodin miniházené (téma míčové hry). 

Jak je vidět, žáci naší školy se nenudí. Učitelé se jim snaží zpestřit výuku a zařazovat do ní prvky, které přispívají nejen ke zvýšení motivace, ale také k posilování vzájemných vztahů a zlepšování klima ve třídě.

Chystané akce

Lyžařský kurz: 2 turnusy pro 7. a 8. ročník

Chata Kazdice, areál "Na Perlíčku", Paseky nad Jizerou, okres Semily

13.1.2022 Konzultační schůzky pro rodiče 2. část

Konzultační schůzky 1. část zákonných zástupců  (dle informací třídních učitelů)