MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


thumb
24.10.2021

Co se dělo na škole v říjnu

Měsíc říjen byl plný zajímavých akcí. Asi největší z nich byl první zážitkový den pořádaný v rámci projektu Učíme se jinak. Žáci druhého stupně 5.10. odešli nebo odjeli na různé exkurze, které si zvolili dle svého zájmu. Celkem bylo v nabídce 13 zážitkových akcí. Tomuto tématu bude věnován speciální bulletin, který vyjde 1.11.2021. V rámci prevence patologických jevů čekaly na žáky druhého stupně tzv. Etické dílny, zaměřené na různá nebezpečí a nástrahy současného světa. Takto proběhly programy: Přátelé (6.ročník), Peníze, peníze, peníze (7. ročník), Vážíš si svého těla (8. ročník) a Morální bludiště (9.ročník). Naši deváťáci se mimo jiné vydali i na místní letiště, kde pro ně byl připraven kamion s 3D tiskárnami (MPO) a dále absolvovali několik dalších programů zaměřených na volbu povolání. Pravidelnou součástí výuky byly i třídnické hodiny (5. až 9. ročník) zaměřené převážně na klima tříd.

Zkrátka nepřišli ani žáci prvního stupně. Prvňáci zahájili celoměsíční téma Veselý podzim a pokračovali v celoročním programu Hrajeme si s pohádkami. Druháci pokračovali v plavání, zapojili se nově do projektu Lego bricks a navštívili městskou knihovnu. Třeťáci vyrazili na celodenní výuku do lesů u Bělé pod Bezdězem, ve škole pro ně byl připraven celodenní výukový program Podzimní učení a další s názvem Proč slavíme 28.říjen. Na čtvrťáky čekal interaktivní edukativní program na Boleslavském hradě zaměřený na dějiny města a okolí a dále výstava hub. Pro celý první stupeň pak začaly vstupy odborníků do hodin TV. Postupně takto žáci 2. až 4. tříd absolvovali několik hodin miniházené (téma míčové hry). 

Jak je vidět, žáci naší školy se nenudí. Učitelé se jim snaží zpestřit výuku a zařazovat do ní prvky, které přispívají nejen ke zvýšení motivace, ale také k posilování vzájemných vztahů a zlepšování klima ve třídě.

20.08.2021

Rozpis vstupu do školy

Na základě protiepidemických opatření budou žáci vstupovat do školy postupně. 

Žáci prvního stupně čekají na své učitele před školou, žáci druhého stupně přicházejí ke škole těsně před vstupem, abychom co nejvíce omezili míchání jednotlivých skupin tříd. Časy, místo vstupu a umístění šaten jsou uvedeny v následující tabulce. Pro lepší přehled je v příloze uvedena tabulka barevně.

Hygienické opatření – VSTUP DO ŠKOLY

třída

čas

Umístění šatny

Místo shromáždění a vstupu

poznámky

1.A

7.30

Šatna 1.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

1.B

7.30

Šatna 1.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.A

7.40

Šatna 2.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.B

7.40

Šatna 2.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.C

7.40

Šatna u TV – 1. patro

u vchodu do MŠ

Vyzvedává učitel

3.A

7.30

Šatna 3.A – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

3.B

7.45

Šatna 3.B – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

3.C

7.40

Šatna 1.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

4.A

7.50

Šatna 4.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

4.B

7.50

Šatna 4.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

4.C

7.50

Šatna 4.C – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

5.A

7.30

Šatna 5.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

5.B

7.30

Šatna 5.B – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

5.C

7.45

Šatna 5.C – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

6.A

7.45-7.50

Šatna 6.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu

Žáci vstupují sami

6.B

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

6.C

7.45-7.50

Skříňky u šaten příz. vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.A

7.45-7.50

Šatna 7.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.B

7.45-7.50

Šatna 7.B – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.C

7.45-7.50

Šatna 7.C – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.A

7.45-7.50

Šatna 8.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.B

7.45-7.50

Šatna 8.B – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.C

7.45-7.50

Šatna 8.C – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

9.A

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

9.B

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

thumb
28.07.2021

21. a 23. 6. 2021 Setkání s předškoláky

Jak to vypadá uvnitř školy? Jaké to je sedět v lavici? Jak vypadá moje paní učitelka? Jací jsou mí spolužáci? Tyto otázky a určitě i mnohé další si kladl každý předškolák. Proto se na naší škole konalo setkání budoucích žáků 1.A v pondělí 21.června a 1.B ve středu 23. června.

Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.