MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


19.11.2021

INFORMACE K PONDĚLNÍMU TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

zasílám Vám níže informace k testování – v souladu s pokyny MŠMT a MZ.

  • V pondělí nastoupí žáci, kteří nejsou dosud v karanténě, do školy.
  • Do budovy budou vstupovat mezi 7.30 a 7.55 hodin tak, jak byli dosud zvyklí.
  • V pondělí 22.11.2021 a 29.11.2021 proběhne testování žáků. Plošné testování by mělo na školách pokračovat i v dalších týdnech.
  • Půjde i nadále o antigenní samotesty (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) – samoodběr z nosní sliznice.
  • Žáci se budou testovat první vyučovací hodinu s učitelem, který zde tuto hodinu vyučuje.
  • Testují se jen žáci neočkovaní. Kdo je očkován nebo v uplynulých 180 dnech prodělal Covid, případně se prokáže platným PCR testem, se netestuje.
  • Pokud žák odmítne testování a nedoloží O-N-T (doklad o očkování, prodělané nemoci nebo platný PCR test), bude muset po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu a řídit se dalšími hygienickými opatřeními.
  • Žáci až do vyhodnocení testu sedí ve třídě v rouškách. Teprve poté si roušku sundají.
  • Pozitivně testovaní žáci půjdou do izolace, která je umístěna v suterénu školy – bezbariérový vchod pod hlavními schody. Do vyzvednutí žáků na ně bude dohlížet pedagog. Rodiče pozitivně testovaných žáků budou kontaktováni telefonicky, proto prosím, abyste nevypínali telefon pro případ, že Vám bude škola potřebovat zavolat.

S pozdravem, J. Houštecká

19.11.2021

Koncepce rozvoje školství - dotazník

Čti dál - odkaz na dozazník ke Koncepci rozvoje školství v městě Mladá Boleslav.

thumb
01.11.2021

Učíme se jinak - bulletin speciál 1

V říjnu proběhl ve škole první zážitkový den projektu učíme se jinak. V rámci tohoto projektu mají žáci možnost získat různé kompetence a znalosti, které jim běžná výuka nenabízí. Více o některých tématech se dovíte v přiloženém bulletinu.
Stručná charakteristika projektu:
 Projekt je určen žákům 6. až 9. ročníku.
 Žáci si mohou vybrat jedno téma, v rámci něhož absolvují v průběhu roku tři zážitkové dny.
 Na konci školního roku je čeká jeden den věnovaný vzájemnému sdílení.
 Celý projekt bude ukončen výstupem, kterým je pro žáky 6. – 8. ročníků závěrečná práce a pro žáky 9. ročníku navíc i veřejná prezentace této práce.

 

thumb
26.10.2021

16. 10. 2021: 45. výlet turistického kroužku: „Na soutok Labe a Jizery“

„Na soutok Labe a Jizery“ = Čelákovice, Káraný, soutok řek Labe a Jizery, Lázně Toušeň.

thumb
25.10.2021

18. 9. 2021: 44. výlet turistického kroužku: „Českým rájem kolem Komárovského rybníka“

Zakopaná, Komárovský rybník, chatová osada Lemberk, Srbsko, Zlatá stezka Českého ráje, Pomníky, skalní byty Barborky, hrad Kost, Prokopské údolí, Libošovice.

thumb
25.10.2021

8. - 10. 9. 2021: Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí v Lovči u Mladějova, okres Jičín

thumb
24.10.2021

Co se dělo na škole v říjnu

Měsíc říjen byl plný zajímavých akcí. Asi největší z nich byl první zážitkový den pořádaný v rámci projektu Učíme se jinak. Žáci druhého stupně 5.10. odešli nebo odjeli na různé exkurze, které si zvolili dle svého zájmu. Celkem bylo v nabídce 13 zážitkových akcí. Tomuto tématu bude věnován speciální bulletin, který vyjde 1.11.2021. V rámci prevence patologických jevů čekaly na žáky druhého stupně tzv. Etické dílny, zaměřené na různá nebezpečí a nástrahy současného světa. Takto proběhly programy: Přátelé (6.ročník), Peníze, peníze, peníze (7. ročník), Vážíš si svého těla (8. ročník) a Morální bludiště (9.ročník). Naši deváťáci se mimo jiné vydali i na místní letiště, kde pro ně byl připraven kamion s 3D tiskárnami (MPO) a dále absolvovali několik dalších programů zaměřených na volbu povolání. Pravidelnou součástí výuky byly i třídnické hodiny (5. až 9. ročník) zaměřené převážně na klima tříd.

Zkrátka nepřišli ani žáci prvního stupně. Prvňáci zahájili celoměsíční téma Veselý podzim a pokračovali v celoročním programu Hrajeme si s pohádkami. Druháci pokračovali v plavání, zapojili se nově do projektu Lego bricks a navštívili městskou knihovnu. Třeťáci vyrazili na celodenní výuku do lesů u Bělé pod Bezdězem, ve škole pro ně byl připraven celodenní výukový program Podzimní učení a další s názvem Proč slavíme 28.říjen. Na čtvrťáky čekal interaktivní edukativní program na Boleslavském hradě zaměřený na dějiny města a okolí a dále výstava hub. Pro celý první stupeň pak začaly vstupy odborníků do hodin TV. Postupně takto žáci 2. až 4. tříd absolvovali několik hodin miniházené (téma míčové hry). 

Jak je vidět, žáci naší školy se nenudí. Učitelé se jim snaží zpestřit výuku a zařazovat do ní prvky, které přispívají nejen ke zvýšení motivace, ale také k posilování vzájemných vztahů a zlepšování klima ve třídě.

20.08.2021

Rozpis vstupu do školy

Na základě protiepidemických opatření budou žáci vstupovat do školy postupně. 

Žáci prvního stupně čekají na své učitele před školou, žáci druhého stupně přicházejí ke škole těsně před vstupem, abychom co nejvíce omezili míchání jednotlivých skupin tříd. Časy, místo vstupu a umístění šaten jsou uvedeny v následující tabulce. Pro lepší přehled je v příloze uvedena tabulka barevně.

Hygienické opatření – VSTUP DO ŠKOLY

třída

čas

Umístění šatny

Místo shromáždění a vstupu

poznámky

1.A

7.30

Šatna 1.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

1.B

7.30

Šatna 1.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.A

7.40

Šatna 2.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.B

7.40

Šatna 2.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

2.C

7.40

Šatna u TV – 1. patro

u vchodu do MŠ

Vyzvedává učitel

3.A

7.30

Šatna 3.A – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

3.B

7.45

Šatna 3.B – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

3.C

7.40

Šatna 1.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

4.A

7.50

Šatna 4.A – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

4.B

7.50

Šatna 4.B – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

4.C

7.50

Šatna 4.C – přízemí vlevo

u hlavního vchodu – vlevo

Vyzvedává učitel

5.A

7.30

Šatna 5.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu

Vyzvedává učitel

5.B

7.30

Šatna 5.B – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

5.C

7.45

Šatna 5.C – přízemí vlevo

u vchodu do pedag. poradny

Vyzvedává učitel

6.A

7.45-7.50

Šatna 6.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu

Žáci vstupují sami

6.B

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

6.C

7.45-7.50

Skříňky u šaten příz. vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.A

7.45-7.50

Šatna 7.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.B

7.45-7.50

Šatna 7.B – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

7.C

7.45-7.50

Šatna 7.C – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.A

7.45-7.50

Šatna 8.A – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.B

7.45-7.50

Šatna 8.B – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

8.C

7.45-7.50

Šatna 8.C – přízemí vpravo

u hlavního vchodu – vpravo

Žáci vstupují sami

9.A

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

9.B

7.40-7.50

Šatna pod TV

ze zadní strany budovy u TV

Žáci vstupují sami

thumb
28.07.2021

21. a 23. 6. 2021 Setkání s předškoláky

Jak to vypadá uvnitř školy? Jaké to je sedět v lavici? Jak vypadá moje paní učitelka? Jací jsou mí spolužáci? Tyto otázky a určitě i mnohé další si kladl každý předškolák. Proto se na naší škole konalo setkání budoucích žáků 1.A v pondělí 21.června a 1.B ve středu 23. června.

Chystané akce

1. 11. 2021: 9. ročník: Chemická olympiáda "Mladý chemik" - 1. kolo (školní)

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, motto pro letošní ročník soutěže "Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš" (Albert Einstein).

1.11.2021 4.B a 4.C - Návštěva knihovny

V pondělí navštíví žáci 4.B a 4.C Městskou knihovnu Mladá Boleslav - pobočka Pastelka.

1.11.2021 3. třídy - Celodenní projekt "Dušičky"

Co to jsou Dušičky? To bude tema pro pondělní dopoledne u třeťáků.

2. 11. 2021: Zahájení výuky plavání - třída 2.C

Městský bazén Mladá Boleslav

4.11.2021 Lego Brick

Další dvouhodinové setkání s "kostičkami" Lego Bricks v rámci projektu Podpora polytechnického vzdělávání čeká na žáky 2.C a 4.A. 

Akce v Mateřské škole - měsíc listopad

Co se děje u Tygříků a Koťátek.

26. 11. 2021: Zahájení bruslení 1. a 2. třídy

tělesná výchova - výuka bruslení, Zimní stadion Mladá Boleslav, 

Lyžařský kurz: 2 turnusy pro 7. a 8. ročník

Chata Kazdice, areál "Na Perlíčku", Paseky nad Jizerou, okres Semily