MENU

Škola informuje

Ostatní informace o aktuálním dění v naší škole najdete ve stránkách tříd


23.01.2021

Informace k provozu školy v týdnu od 25. ledna 2021

Vážení rodiče,

na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  Vám oznamuji, že v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.

Provoz základní školy, školní družiny a mateřské školy v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

J. Houštecká

23.01.2021

Informace k vysvědčení

Vážení rodiče,

pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
Pro naši školu platí následovné:

  • Vysvědčení bude k dispozici distančně v programu Bakaláři dne 28.1.2021.
  • V tištěné podobě žáci obdrží výpis z vysvědčení do tří dnů po návratu do školních lavic.
  • Žáci prvních a druhých tříd obdrží výpis z vysvědčení 28.1.2021 přímo ve třídě od svých třídních učitelek.
09.01.2021

Výuka v druhém lednovém týdnu

Výuka v druhém lednovém týdnu, tj. od 11.1.2021 do 17.1.2020 bude i nadále pokračovat distanční formou. Do školy mohou chodit pouze žáci prvních a druhých tříd.

03.01.2021

Rozvrhy - 2. stupeň, distanční výuka

Rozvrhy pro druhý stupeň naleznete v příloze.

03.01.2021

Ošetřovné

Vážení rodiče, 
protože se množí Vaše dotazy na ošetřovné, v následujícím textu zasílám podrobné informace (číst dále).

 

26.12.2020

Výuka v prvním lednovém týdnu od 4.1. do 10.1.2020

Dle nového usnesení vlády č. 1377  s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. je omezen provoz škol. (Toto usnesení naleznete v příloze tohoto článku.) Provoz základních škol podle školského zákona je omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků. Znamená to následující:

  • Žáci prvních a druhých tříd jdou 4. ledna do školy. Příchod a odchod se řídí stejnými pravidly jako v prosinci.
  • Žáci prvního stupně budou mít v této době distanční výuku. O jejím průběhu budou informování svými třídními učiteli. V podstatě bude obdobný jako při podzimní distanční výuce. 
  • Žáci druhého stupně budou mít distanční výuku podle stejných distančních rozvrhů jako v měsíci prosinci. 
  • Žáci 9. třídy obdrží svůj rozvrh na začátku měsíce ledna prostřednictvím Bakalářů.

Podrobnější informace Vám budou podány třídními učiteli na začátku ledna.

J. Houštecká

thumb
22.12.2020

Ekocentrum zahrada Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav

Letošní rok 2020 byl velice náročný pro učitele, žáky i rodiče, ale také pro zvířátka v Ekocentru zahrada v DDM Mladá Boleslav. Naše škola se rozhodla podpořit DDM a obyvatele minizoo.

14.10.2020

Co dělat v případě, že potřebuji ošetřovné? Doplněno o OSVČ.

Vážení rodiče,

MPSV vydalo informace k ošetřovnému. Co dělat a jak postupovat - nejnovější informace se dovíte na portálu MSPV:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Nejčastější dotaz - Budu moci čerpat ošetřovné během prázdnin?

Odpověď: Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volnaKonkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Pro OSVČ bylo také schváleno ošetřovné - čtěte dále.

 

 

Chystané akce