MENU
16.08.2023

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2023

Škole byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického zadání Primární prevence Oblast podpory investiční/neinvestiční na zajištění realizace Akce/Projektu Preventivní program Etické dílny.

1. Evidenční číslo akce/projektu: PRE/PRI/050319/2023 

2. Specifikace akce/projektu: 
Etické dílny je program, který systematicky podporuje primární prevenci žáků 6. - 9. ročníku v naší škole. Žáci každý rok prochází jiným tématem. Programy pomáhají žákům zorientovat se v sobě i ve světě kolem, učí je řešit každodenní problémy a obtížné situace bez nebezpečného experimentování a rizikového chování. Programy jsou interaktivní a je v nich využita pestrá škála didaktických metod, jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu. Žáci mají prostor sami nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílejí na jejich řešení.

3. Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci akce/projektu dle činí 50 000 Kč.

4. Škole byla poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje dotace ve výši 47 500 Kč, tj. 95 %  celkových    
         finančních nákladů na realizaci akce/projektu.

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.