MENU
12.11.2020

Nástup žáků 1. a 2. tříd do školy

Pravidla pro nástup žáků 1. a 2. tříd do školy

 1. Termín příchodu žáků do školy – 18.11.2020.
 2. Pouze 1. a 2. třídy + ŠD
  • Homogenní skupiny – kolektivy tříd se neslučují, ani neprolínají
  • Po celou dobu mají žáci svoji paní učitelku.
 3. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci budou mít s sebou roušky, opět jako na jaře doporučujeme dvě, zabalené v igelitovém sáčku.
 4. Příchod ke škole, konec výuky

třída

sraz

Místo srazu

šatna

Konec vyuč.

1.A

7:25

Hlavní vchod

Šatna třídy 1.A

11:10

1.B

7:35

Hlavní vchod

Šatna třídy 1.B

11:15

1.C

7:25

Vchod u MŠ

Šatna na chodbě

11:10

2.A

7:45

Hlavní vchod

Šatna třídy 2.A

11:15 /12:30

2.B

7:45

Vchod u MŠ

Šatna na chodbě

11:15 /12:30

2.C

7:45

U vchodu do PPP

Šatna v 5.C

11:15 /12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Výuka
  • Denní rozvrh stanoví učitel.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, tj. HV a TV.
  • TV bude nahrazeno vycházkami a pobytem v přírodě (dle počasí).
 2. Školní družina
  • Každá třída = jedno oddělení.
  • Ranní školní družina není.
  • Odpolední školní družina končí v 16 hodin.
  • Žáci se rodičům předávají
   • po obědě
   • v 15 hodin
   • v 16 hodin
   • Jiný čas je nutné domluvit předem s paní vychovatelkou.
 3. Školní jídelna
  • 1. třídy od 11.30 do 11.50
  • Sanitace
  • 2. třídy od 12.45 do 13.00
  • Sanitace
  • Žáci mají obědy automaticky přihlášeny. Kdo nebude chodit, musí si odhlásit den předem do 14 hodin.
 4. Výjimky
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace. Týká se žáků, kteří se ze závažných důvodů nemohou účastnit výuky. Například někdo ve společné domácnosti je v ohrožené skupině (onkologicky nemocný aj.) nebo daný žák patří do ohrožené skupiny atp.
  • Zde je nutné se dohodnout se svým učitelem na organizaci konzultací.
  • Poté schvaluje ředitelka školy.

Pro ostatní je prezenční výuka povinná.

Chystané akce

7. 10. 2020: Výuka miniházené na 1. stupni ZŠ

Program hodin tělesné výchovy s výukou miniházené - trenér p. Radovan Kábrt.