MENU
01.05.2023

Operačního program Jan Amos Komenský - JAK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský na základě žádosti naší školy poskytlo Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci jako příjemci dotaci ve výši 2 829 612,00 Kč.
Tato dotace bude využita za účelem:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání,
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Tyto finance budou využity na následující aktivity:

  • školní psycholog - 815 280,00 Kč
  • dvojjazyčný asistent - 577 332,00 Kč
  • vzdělávání pracovníků ve školství - 157 000,00 Kč
  • inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - 1 280 000,00 Kč

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.