MENU
19.02.2020

Projekt "Učíme se jinak II." - 2. zážitkový den: Poznáváme přírodu Boleslavska - Hruboskalsko

Po návštěvě na Chlumu se tentokrát naše skupinka vypravila do skal a to konkrétně na Hruboskalsko. Abychom se co nejvíce naučili, poprosil jsem o služby pana Víta Preislera z ekologického centra Český ráj. Vlakem jsme se dopravili do Sedmihorek a pak 4 hodinky strávili v přírodě s poutavým a velmi názorným výkladem.
Dozvěděli jsme se, kde všude bylo moře, jak vzniklo vlastně celé skalní město, co to jsou voštiny a čím se vyznačuje inverzní rokle. V praxi jsme nejen viděli důsledky zvětrávání, ale byli jsme i poučeni, zda se schovávat v bouři pod skály či ne.
Objevili jsme noru jezevce, viděli sokola, pan Preisler nám ukázal korýše blešivce, který byl důkazem čistoty zdejší vody. Z Antonínova pramene jsme se sami napili. Mezi další zajímavosti patří místa, kde se natáčel film Jak dostat tatínka do polepšovny a pohádka Princ Bajaja. Navštívili jsme i hřbitov horolezců (na památku velkého neštěstí v Andách a bohužel i tragédií přímo v Českém ráji).
Přes špatné vyhlídky na počasí, jsme nakonec měli štěstí , dokonce nám vysvitlo i sluníčko a udělali spoustu zajímavých fotografií, například z Mariánské neo Kapelské vyhlídky. Ostatně jak pan průvodce zdůraznil, v sezóně zde proudí davy turistů a my byli ve skalách úplně sami. Někteří ze žáků byli v těchto krásných místech úplně poprvé.
Ondřej Pardubský a Simona Pardubská


Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.