MENU
21.06.2017

Šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace se zapojila do výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ – prioritní osa 03 OP, dále jen Šablony.

Datum zahájení projektu:                               01.01.2017
Předpokládané datum ukončení projektu:  31.12.2018
Předpokládaná doba trvání:                           24 měsíců


AKTIVITY

1.    Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
a) Celkové náklady na tuto aktivitu = 672 840,00 Kč
b) Speciální pedagog bude působit na škole po celou dobu trvání projektu, tj. 24 měsíců, s úvazkem 0,5.

2.    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost
a) Celkové náklady na tuto aktivitu = 121 536,00 Kč   /  Podpořeno bude 18 osob.
b) Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. PP budou podporováni na odborných seminářích. První seminář proběhne v termínu 31.8.2017 a 1.9.2017. Lektor bude školit přímo v 8. ZŠ.

3.    Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
a) Celkové náklady na aktivitu = 21 760,00 Kč
b) Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání. Lektor bude školit přímo v 8. ZŠ.

4.    Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Čtenářská gramotnost
a) Celkové náklady = 32 272,00 Kč
b) Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogickch pracovníků ZŠ v oblasti podpora rozvoje čtenářské gramotnosti formou vytvoření minitýmu složených ze tří pedagogů, kterí vvzájemě spolupracují, předávají si zkušenosti a provádí vzájemné hospitace.
c) Celkem bude realizováno setkávání 2 minitýmů v délce 20 hodin pro každý minitým.

5.    CLIL ve výuce na ZŠ
a) Celkové náklady aktivity = 26 885,00 Kč
b) Cílem aktivity je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL (zařazování prvků cizího jazyka) do  výuky nejazykových předmětů.

6.    Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
a) Celkové náklady aktivity = 69 108,00 Kč
b) Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí, logického a strategického myšlení žáků.
c) Aktivita probíhá jedenkrát týdně v rozsahu 90 minut na schůzku (přímá činnost) a 2,5 hodin na přípravu a reflexi schůzky. Celkové množství schůzek bude 64 a aktivita bude tedy realizována po celých 24 měsíců.

7.    Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
a) Celkové náklady aktivity = 255 690,00 Kč
b) Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
 c) Aktivita probíhá jedenkrát týdně v rozsahu 60 minut, po dobu 16 týdnů. Celkem škola bude realizovat 30 těchto doučovacích celků.

V Mladé Boleslavi, 21.6.2017                Jitka Houštecká, ředitelka školy

 

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.