MENU
24.04.2017

Třída Tygříků - fotografie za měsíc březen

Děti velmi rády si dle své fantazie vytvářejí ve skupinkách různé konstruktivní stavby, domečky a jarní zahrádky.
Každý pátek při odpočinkové činnosti dochází děti ze školy číst našim dětem zajímavé příběhy z různých knížek.
I v mateřské škole se děti seznamují s různými fyzikálními pokusy, které jsou pro ně velmi zajímavé.
Navštívili jsme s našimi dětmi třídu 4. A., kde jsme shlédli hudební muzikál "O ČERVENÉ KARKULCE" a i naše děti zazpívaly písničku z této pohádky.
Potom děti vyráběly společně masky z tohoto muzikálu. 
Také jsme absolvovali plavání v Jičíně, kde se dětem líbilo.


Chystané akce

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí, Loveč u Mladějova, okres Jičín