MENU
18.04.2024

O naší škole

PŘÍSTUP, KOMUNIKACE, PROSTŘEDÍ, KLIMA

PŘÍSTUP

Škola se snaží individuálně přistupovat ke všem žákům.

Co je individuální přístup v našem pojetí?

 • Jedná se o snahu přistupovat k jednotlivým žákům jako k osobnostem, rozvíjet potenciál každého jednotlivce na základě jeho předpokladů.

Jaké formy a metody k tomuto využíváme?

 • Pro nadané žáky nabízíme předmět Obohacující hodiny.
 • Pro žáky s problémy učení provádíme individualizaci výuky, předmět speciálně pedagogické péče.
 • Pro žáky cizince výuku českého jazyka - jazykovou přípavu. 
 • V hodinách přistupujeme k žákům individuálně, diferencujeme práci dle jejich schopností.

KOMUNIKACE

Komunikace s rodičem (zákonným zástupcem) je jednou z hlavních priorit školy. Škola se snaží o žáku s rodiči komunikovat pravidelně, informovat o práci, pokrocích, zdarech či nezdarech jejich dítěte, o dění ve škole atp.

Co k tomu využíváme?

 • Systém Bakaláři – Komens
  • Systém umožňuje škole okamžitě komunikovat s rodiči a naopak. Systém je chráněn hesly, je tudíž bezpečnější než běžné e-maily.
  • Využíváme ho pro zprávy (obecné, individuální), hodnocení žáka, zasílání úkolů, omluvenek atp.
 • konzultační hodiny, tripartity a třídní schůzky,
 • individuální setkávání.

Na škole pracuje spolek rodičů a přátel školy Osmička z.s., který má za cíl rozvoj spolupráce rodiny a školy, pořádání či podporu školních akcí.

PROSTŘEDÍ

 • Příjemné a motivační prostředí ve třídách, na chodbách,
 • odborné učebny
  • dvě počítačové třídy, dvě tělocvičny, sportovní hřiště za školou, nově rekonstruovaná učebna fyziky, učebna chemie a chemická laboratoř, školní knihovna, cvičná kuchyňka, vybavená školní dílna, učebna výtvarné výchovy, učebna biologie, víceúčelový sál, venkovní učebna v atriu, aj.
 • nově zrekonstruované atrium pro aktivní přestávky,
 • bezbariérový přístup, výtah,
 • herny pro školní družiny.

KLIMA

Příjemné klima je další hlavní prioritou školy a tím, na čem škola staví –  Přátelská škola, kde se všem dobře „funguje“.

 • snaha o pozitivní přístup k žákům,
 • týmová spolupráce učitelů,
 • participace školního parlamentu na dění ve škole i na rozpočtu školy,
 • pravidelné vyhodnocování klimatu tříd a školy a práce s jeho výsledky.

 

Příloha

Chystané akce

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí, Loveč u Mladějova, okres Jičín