MENU
20.10.2020

Vybavení škol digitálními technologiemi

investice NPO č. 172
„Vybavení škol digitálními technologiemi“
Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace byly v rámci Národního plánu obnovy 
v roce 2020 poskytnuty finanční prostředky ve výši 671 818 Kč 
na IT vybavení pro distanční vzdělávání. Investice je určena 
na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol.

 

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.