MENU
24.11.2023

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

Vážení rodiče, žáci, kolegové učitelé a přátelé naší 8. ZŠ, 
 
     v sobotu 16. prosince 2023 se koná čtvrtý výlet turistického kroužku v tomto školním roce. Na výletě půjdeme trasu „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník K. H. Máchy, adventní trh.
 
     Sraz budeme mít u čekárny železniční stanice Mladá Boleslav – město (za OC Bondy)  v 8.55 hod. Vlakem odjedeme v 9.14 hod do stanice Všetaty, kde přestoupíme na další vlak do Litoměřic. Naší první zastávkou bude pokladna Památníku Karla Hynka Máchy v Dlouhé ulici. Komentovaná prohlídka Památníku je pro dospělého za 25,- Kč a pro děti za 12,- Kč.
     Další trasa výletu je dle počasí a zájmu turistů – prohlídka centra královského města Litoměřice a adventní trhy na Mírovém náměstí.
 
     Návrat: v 18.46 hod. na nádraží Mladá Boleslav – město, kde bude i rozchod a převzetí dětí rodiči (u čekárny a prodejny jízdenek Českých drah). 
 
S sebou: 
- peníze na vlak = počítáme max. 100,- Kč na dítě, dospělý max 200,- Kč (2x 60,- Kč za PID 6 pásem + další jízdenka ze Štětí do Litoměřice – město za ???), 
- peníze na vstupné do Památníku K. H. Máchy – dospělý 25,- Kč, dítě za 12,- Kč,
- peníze na případné občerstvení na adventním trhu na Mírovém náměstí a v cukrárně,
- svačina a pití na celý den, 
- průkazka pojištěnce (stačí kopie), 
- teplé oblečení a pořádnou obuv, 
- pláštěnka nebo deštník,
- turistický deníček na vizitky (ti, kteří sbírají), infocentrum je otevřeno do 12.00 hod.
 
Samozřejmě dobrá nálada. Prvňáčci v doprovodu dospělé osoby, žáci bez doprovodu v dobrém zdravotním stavu :-).
Zájemci se jako obvykle hlásí p. uč. Trávnickému přes elektronickou žákovskou knížku + nahlásí počet osob, kontaktní číslo mobilu na rodiče (kdyby se stalo cokoliv během výletu).
Rodiče potvrzují: souhlasím s účastí mého syna/mé dcery na akci a prohlašuji, že je zdravotně způsobilý/-á se akce zúčastnit.
 
S pozdravem průvodci Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Jana Tyšerová

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

Chystané akce

Od 1. 2. 2024 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

od 15. 2. do 29. 2. 2024 Etické dílny: žáci 2. stupně ZŠ

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.