MENU
14.05.2024

20. 5. 2024 Dějepisná exkurze do Terezína: 9. ročník

Památník Terezín, rozšiřující učivo dějepisu o válkách o dědictví rakouské, událostech 2. světové války a holocaustu.

Sraz: v 7.15 h u školy. Odjezd: 7.30 h.

Návrat: 16.30 h.

Program: prohlídka Památníku Terezín - tj. Malá Pevnost, Národní hřbitov, Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna, Modlitebna, terezínské transporty, Kolumbárium, krematorium, hřbitovy,

Cena: 250,- Kč.

Pedagogický dozor: Mgr. Slabá (vedoucí akce), Mgr. Trávnický, Mgr. Zdobinský.

Chystané akce

od 21. 5. 2024 Etické dílny pro 4. a 5. ročník

Zážitkový stmelovací program pro třídy 1. stupně "Mise tajemný ostrov."

10. - 12. 6. 2024 Sportovní kurz 8. a 9. ročníku

Hotel Skála, Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou

16. 6. 2024 Výlet turistického kroužku

„Putování za počátky českého státu“ = Praha – hlavní město, Vyšehrad, Slavín, přilehlé okolí.