MENU
25.02.2023

20. až 22. 3. 2023 Dopravní výchova 4. ročník

Prioritou preventivní výchovné činnosti jsou nejzranitelnější účastníci provozu na pozemních komunikacích – děti. Společenská poptávka po jejich dopravní výchově je dána nejen zodpovědností rodičů, ale také snahou Ministerstva dopravy – BESIP, které usiluje o co největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů na dětských dopravních hřištích.

4.A  Mgr. Jana Tyšerová - pondělí 20. 3. 2023, 8.00 až 12.00 hod,

4.B Bc. Petra Milfaitová, DiS. - úterý 21. 3. 2023, 8.00 až 12.00 hod,

4.C RNDr. Helena Fiedlerová - středa 22. 3. 2023, 8.00 až 12.00 hod.

 

                              vedení školy

Chystané akce

Od 1. 2. 2024 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

od 15. 2. do 29. 2. 2024 Etické dílny: žáci 2. stupně ZŠ

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.