MENU
25.02.2023

20. až 22. 3. 2023 Dopravní výchova 4. ročník

Prioritou preventivní výchovné činnosti jsou nejzranitelnější účastníci provozu na pozemních komunikacích – děti. Společenská poptávka po jejich dopravní výchově je dána nejen zodpovědností rodičů, ale také snahou Ministerstva dopravy – BESIP, které usiluje o co největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy a systematického výcviku mladých cyklistů na dětských dopravních hřištích.

4.A  Mgr. Jana Tyšerová - pondělí 20. 3. 2023, 8.00 až 12.00 hod,

4.B Bc. Petra Milfaitová, DiS. - úterý 21. 3. 2023, 8.00 až 12.00 hod,

4.C RNDr. Helena Fiedlerová - středa 22. 3. 2023, 8.00 až 12.00 hod.

 

                              vedení školy

Chystané akce

od 18. 2. 2023 Termíny výletů turistického kroužku

termíny ve 2. pololetí školního roku 2022/2023

od 10. 3. do 19. 5. 2023 Výuka plavání: třídy 1.A a 1.B

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi

22. - 31. 3. 2023 Dopravní výchova: 1. - 9. ročník

Besedy se specialistou projektů silniční bezpečnosti

1. 4. 2023 Výlet turistického kroužku

56. výlet turistického kroužku: „Sellnerovou stezkou do Katusic“ = nádraží a muzeum Sudoměř, Sellnerova stezka, nádraží Skalsko, Přírodní park Zadní Hrádek, Spikaly, Katusice.