MENU
24.02.2023

16. 3. 2023 Třída 4.B: "Jmenuji se Jizera"

Ekocentrum Zahrada Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi

Jmenuji se Jizera
     Výukový program o nejvýznamnějším pravostranném přítoku Labe, řece Jizeře. Program žáky seznamuje s vodním světem, učí je rozlišit a pojmenovat jednotlivé části toku řeky, poznávat zástupce živočišné a rostlinné říše žijící a vyskytující se v daném prostředí. Součástí výukového programu je práce s interaktivní tabulí a pozorování ryb ve velkokapacitním sladkovodním akváriu.

Vybavení učebny interaktivní tabulí a vývoj programu finančně podpořilo Ško-energo Mladá Boleslav.

 

Výukový předmět: přírodověda.

Trvání: 90 minut.
Cena: 50,- Kč.
Typ programu:  programy ekologické výchovy.
 

       Bc. Petra Milfaitová, DiS., třídní učitelka 4.B

Chystané akce

Od 1. 2. 2024 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

od 15. 2. do 29. 2. 2024 Etické dílny: žáci 2. stupně ZŠ

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.