MENU
18.11.2023

62. výlet turistického kroužku "Po stopách Bedřicha Smetany"

V sobotu 11. listopadu 2023 se vypravilo 24 turistů na další putování po našem regionu. Tentokrát byly cílem jejich cesty Jabkenice, a to konkrétně Památník Bedřicha Smetany. Památník se nachází v tamější myslivně, která je spojena s posledním desetiletím života a tvorby hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824–1884). 

Smetana se sem, k rodině své dcery Žofie, přestěhoval po ztrátě sluchu, která jej postihla v roce 1874. V Jabkenicích vznikla většina jeho nejvýznamnějších děl: opery Hubička, Tajemství, Čertova stěna, klavírní cykly Sny a České tance a dokončil zde cyklus Má vlast.

Po prohlídce myslivny se skupina vydala k místní oboře, která je také tvořena několika rybníky. Následně se účastníci napojili na červenou turistickou stezku a vydali se směrem k Loučeni. Cestou byly k vidění památníky Helmu a Fürstenberský a někteří si dokonce nasbírali i poslední letošní houby.

Poslední zastávkou putování se stal nakonec městys Loučeň, kde účastníci poobědvali v restauraci U Otomanských a společně poklábosili. Kvůli dešti, který se v mezičase spustil, skupinka další putování zamítla a z Loučeně se proto všichni vypravili autobusem zpět do Mladé Boleslavi.

I přes závěrečnou nepřízeň počasí si všichni výlet užili a zažili díky tomu pěknou podzimní sobotu. Díky patří, jako vždy, průvodcům, kterými byli tentokrát pan učitel Trávnický a paní učitelka Fiedlerová.

Fotografie z akce nalezente v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

15. 5. 2024 Vlastivědná exkurze do Přerova nad Labem a Poděbrad: třídy 4.A a 4.B

Návštěva Polabského národopisného skanzenu Přerov nad Labem a lázeňského města Poděbrady v okrese Nymburk.

18. 5. 2024 Výlet turistického kroužku - 68. výlet

„Výlet za Kumburskou meluzínou“ = Syřenov, Kumburk, Bradlec, Klepanda, Žďár u Kumburku, Smíta, Ploužnice, Žižkov, Lomnice nad Popelkou.

20. 5. 2024 Dějepisná exkurze do Terezína: 9. ročník

Památník Terezín, rozšiřující učivo dějepisu o válkách o dědictví rakouské, událostech 2. světové války a holocaustu.

od 21. 5. 2024 Etické dílny pro 4. a 5. ročník

Zážitkový stmelovací program pro třídy 1. stupně "Mise tajemný ostrov."

21. 5. 2024 Finále turnaje v basketbale 3. ročníků: 3.B

Rozšířená výuka tělesné výchovy - trenér M. Chodanič, postup ze školního kola.

22. 5. 2024 Krajské kolo v basketbale: chlapci 8. a 9. ročník

Vítězství našeho týmu v okresním kole a postup do krajského kola v Nymburce.

27. 5. 2024 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

Městská knihovna Mladá Boleslav v budově 9. ZŠ a MŠ