MENU
18.11.2023

62. výlet turistického kroužku "Po stopách Bedřicha Smetany"

V sobotu 11. listopadu 2023 se vypravilo 24 turistů na další putování po našem regionu. Tentokrát byly cílem jejich cesty Jabkenice, a to konkrétně Památník Bedřicha Smetany. Památník se nachází v tamější myslivně, která je spojena s posledním desetiletím života a tvorby hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824–1884). 

Smetana se sem, k rodině své dcery Žofie, přestěhoval po ztrátě sluchu, která jej postihla v roce 1874. V Jabkenicích vznikla většina jeho nejvýznamnějších děl: opery Hubička, Tajemství, Čertova stěna, klavírní cykly Sny a České tance a dokončil zde cyklus Má vlast.

Po prohlídce myslivny se skupina vydala k místní oboře, která je také tvořena několika rybníky. Následně se účastníci napojili na červenou turistickou stezku a vydali se směrem k Loučeni. Cestou byly k vidění památníky Helmu a Fürstenberský a někteří si dokonce nasbírali i poslední letošní houby.

Poslední zastávkou putování se stal nakonec městys Loučeň, kde účastníci poobědvali v restauraci U Otomanských a společně poklábosili. Kvůli dešti, který se v mezičase spustil, skupinka další putování zamítla a z Loučeně se proto všichni vypravili autobusem zpět do Mladé Boleslavi.

I přes závěrečnou nepřízeň počasí si všichni výlet užili a zažili díky tomu pěknou podzimní sobotu. Díky patří, jako vždy, průvodcům, kterými byli tentokrát pan učitel Trávnický a paní učitelka Fiedlerová.

Fotografie z akce nalezente v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.