MENU
09.09.2023

Adaptační kurz v Mladějově

Šesťáci si užili "prodloužených prázdnin" v podobě adaptačního kurzu v Kempu Zelené údolí v Mladějově. S třídními učiteli letošních šestek, Eliškou Hausrovou, Veronikou Fliegelovou a Josefem Zdobinským, dohlížel na 53 účastníků adaptačního kurzu také zástupce pro druhý stupeň Jan Trávnický a školní psycholožka Zuzana Sedláčková.

Pro více fotografií z adaptačního kurzu sledujte naše sociální sítě:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.