MENU
19.09.2023

Dopoledne s dopravní výchovou

Žáci čtvrtých ročníků naší školy absolvovali v minulém týdnu dopoledne zaměřené na výuku dopravní výchovy.

V rámci něj si nejprve zopakovali některé dopravní značky a seznámili se s jejich dělením na vodorovné a svislé. Nově nabyté vědomosti si následně ihned vyzkoušeli v praxi během cvičné jízdy na dopravním hřišti. Dovednosti týkající se ovládání kola si procvičili v rámci jízdy zručnosti, kterou celý program uzavřeli.

Všem zúčastněným čtvrťákům budeme držet palce při navazujícím dopravním výcviku na jaře, kde již naplno zabojují o udělení průkazu cyklisty.

Fotogalerii z akce naleznete na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.