MENU
03.11.2023

Etické dílny na 2. stupni

V rozmezí 9.10. - 23.10. absolvovaly postupně všechny třídy 2. stupně certifikovaný program primární prevence zvaný „Etické dílny“.

Cílem etických dílen je prostřednictvím interaktivní přednášky předcházet rizikovému chování a podporovat v žácích správné návyky v oblasti spolupráce, komunikace i kreativity. V naší škole proběhly v říjnu etické dílny zaměřené na čtyři základní témata.

Šestý ročník absolvoval program s názvem „Přátelé“. Během něj se žáci zamysleli nad tím, co dělá dobrého přítele dobrým přítelem. Zároveň měli možnost kreativního ztvárnění přátelství a v neposlední řadě si vyzkoušeli sociální hru na krizové situace mezi přáteli.

Žáci sedmého ročníku se v rámci tématu „Peníze, peníze, peníze“ zaobírali tím, jaký máme vztah k penězům a dalším hodnotám. Následně si vyzkoušeli sociální hru „Dvě vesnice“, skupinovou hru s názvem „Jak pomáhat i bez peněz?“ a celý program uzavřeli soutěžním kvízem.

Tématem pro osmý ročník byl program s názvem „Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?“. V rámci tohoto tématu se žáci blíže zaměřili na rizika související s konzumací alkoholu u dospívajících, byly jim vysvětleny rozdíly mezi pojmy „rizikové pití, opilost a alkoholismus“. Zároveň se žáci formou praktických cvičení učili, jak nepodlehnout tlaku skupiny ke konzumaci alkoholu. V neposlední řadě byla část programu zaměřena i na poruchy přijmu potravy a sebepoškozování, kdy žáci debatovali o tom, kde je kořen zmiňovaných problémů. Žáci se během programu snažili zamyslet, jak se starat o své zdraví a jak si utřídit své životní hodnoty. Všichni se aktivně zapojovali do diskuse a formou hry si zahráli na soudce v tématu vlivu alkoholu na lidské jednaní.

Devátý ročník pak absolvoval program „Morální bludiště“. Jeho cílem bylo zejména posílení dovednosti rozhodování se a schopnosti předvídat následky určitého jednání. Stejně tak je program učil schopnosti zvládání zátěžových situací, se kterými se žáci v životě setkají. Nosným pilířem celého programu bylo hodnocení důsledků dobrých a špatných rozhodnutí a také uvědomování si své odpovědnosti.

Věříme, že napříč všemi ročníky a tématy se program líbil a žáci si odnesli zajímavé poznatky na svou další životní dráhu.

Fotogalerii z etické dílny proběhlé ve třídě 8.B naleznete v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

15. 5. 2024 Vlastivědná exkurze do Přerova nad Labem a Poděbrad: třídy 4.A a 4.B

Návštěva Polabského národopisného skanzenu Přerov nad Labem a lázeňského města Poděbrady v okrese Nymburk.

18. 5. 2024 Výlet turistického kroužku - 68. výlet

„Výlet za Kumburskou meluzínou“ = Syřenov, Kumburk, Bradlec, Klepanda, Žďár u Kumburku, Smíta, Ploužnice, Žižkov, Lomnice nad Popelkou.

20. 5. 2024 Dějepisná exkurze do Terezína: 9. ročník

Památník Terezín, rozšiřující učivo dějepisu o válkách o dědictví rakouské, událostech 2. světové války a holocaustu.

od 21. 5. 2024 Etické dílny pro 4. a 5. ročník

Zážitkový stmelovací program pro třídy 1. stupně "Mise tajemný ostrov."

21. 5. 2024 Finále turnaje v basketbale 3. ročníků: 3.B

Rozšířená výuka tělesné výchovy - trenér M. Chodanič, postup ze školního kola.

22. 5. 2024 Krajské kolo v basketbale: chlapci 8. a 9. ročník

Vítězství našeho týmu v okresním kole a postup do krajského kola v Nymburce.

27. 5. 2024 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

Městská knihovna Mladá Boleslav v budově 9. ZŠ a MŠ