MENU
22.09.2023

Fungování principu výtahu v praxi během hodin praktické fyziky

V rámci úterní hodiny praktické fyziky si žáci osmého ročníku vyzkoušeli skrze pokus, na jakém principu funguje výtah a jak může správně zvolený systém kladek a protizávaží zdvihnout i na první pohled značně těžší břemeno.

Díky vybavení fyzikální učebny si ve dvojicích mohli tento technický model výtahu sestavit a posoudit skrze jednoduché výpočty, do jaké míry kladky usnadní zdvih břemene. Žáky sestavené modely dokázaly zdvihnou břemeno za přispění poloviční, resp. čtvrtinové síly, než kolik by bylo zapotřebí bez využití kladek.

Celá hodina včetně samotného pokusu sklidila velký úspěch a žáci se mohou těšit na další týdny a měsíce, kdy se i nadále v rámci hodin praktické fyziky budou s podobnými pokusy setkávat. 

Více fotografií naleznete v galerií níže nebo na našich sociálních sítích:

https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.