MENU
22.09.2023

Fungování principu výtahu v praxi během hodin praktické fyziky

V rámci úterní hodiny praktické fyziky si žáci osmého ročníku vyzkoušeli skrze pokus, na jakém principu funguje výtah a jak může správně zvolený systém kladek a protizávaží zdvihnout i na první pohled značně těžší břemeno.

Díky vybavení fyzikální učebny si ve dvojicích mohli tento technický model výtahu sestavit a posoudit skrze jednoduché výpočty, do jaké míry kladky usnadní zdvih břemene. Žáky sestavené modely dokázaly zdvihnou břemeno za přispění poloviční, resp. čtvrtinové síly, než kolik by bylo zapotřebí bez využití kladek.

Celá hodina včetně samotného pokusu sklidila velký úspěch a žáci se mohou těšit na další týdny a měsíce, kdy se i nadále v rámci hodin praktické fyziky budou s podobnými pokusy setkávat. 

Více fotografií naleznete v galerií níže nebo na našich sociálních sítích:

https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

15. 5. 2024 Vlastivědná exkurze do Přerova nad Labem a Poděbrad: třídy 4.A a 4.B

Návštěva Polabského národopisného skanzenu Přerov nad Labem a lázeňského města Poděbrady v okrese Nymburk.

18. 5. 2024 Výlet turistického kroužku - 68. výlet

„Výlet za Kumburskou meluzínou“ = Syřenov, Kumburk, Bradlec, Klepanda, Žďár u Kumburku, Smíta, Ploužnice, Žižkov, Lomnice nad Popelkou.

20. 5. 2024 Dějepisná exkurze do Terezína: 9. ročník

Památník Terezín, rozšiřující učivo dějepisu o válkách o dědictví rakouské, událostech 2. světové války a holocaustu.

od 21. 5. 2024 Etické dílny pro 4. a 5. ročník

Zážitkový stmelovací program pro třídy 1. stupně "Mise tajemný ostrov."

21. 5. 2024 Finále turnaje v basketbale 3. ročníků: 3.B

Rozšířená výuka tělesné výchovy - trenér M. Chodanič, postup ze školního kola.

22. 5. 2024 Krajské kolo v basketbale: chlapci 8. a 9. ročník

Vítězství našeho týmu v okresním kole a postup do krajského kola v Nymburce.

27. 5. 2024 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

Městská knihovna Mladá Boleslav v budově 9. ZŠ a MŠ