MENU
13.12.2019

Mikuláš ve školní družině

Děti například přenášely pytle, hrály kroužkovanou, podlézaly lano a hrály na opičky. Na závěr děti dostaly výuční čertovský list a sladkou odměnu.


Chystané akce

Od 1. 2. 2024 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

od 15. 2. do 29. 2. 2024 Etické dílny: žáci 2. stupně ZŠ

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.