MENU

Přijímací řízení do MŠ 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou na mateřských školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 3. května 2021 do 9. května 2021. 

 

Kontaktní email pro zápis do MŠ - zapis.skolka@8zsmb.cz 

Vyhodnocení přijímacího řízení do MŠ 2021

Podrobné informace a pokyny k průběhu zápisu - zde

Žádost přijetí do MŠ pro školní rok 2021/2022 - zde ve formátu pdf k tisku  

Lékařké potvrzení ke stažení 

Kritéria pro přijímání žáků do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Vyhláška města o školských obvodech pro zápis do MŠ

 

Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.