MENU

Přijímací řízení pro rok 2022/2023

Rozhodnutí o výsledku „zvláštních zápisů pro děti migrující z Ukrajiny”

Рішення про результати «спеціальних обліків дітей, які мігрують з України» у додатку

Vyhodnocení přijímacího řízení do MŠ k 23. 5. 2022

Informace k zápisům do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Obecně závazná vyhláška 3/2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zápis pro ukrajinské děti do předškolního vzdělávání, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině proběhne na naší mateřské škole

dne 6. 6. 2022 od 13.00 hodin do 15.00 hodin.

Veškeré informace ohledně zápisu jsou umístěny na hlavní webové stránce školy.

Chystané akce

1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023

8.00 - 8.45 hod v kmenových třídách

7. - 9. 9. 2022 Adaptační kurz 6. ročníku

Kemp Zelené údolí v Lovči u Mladějova, okres Jičín