MENU

Dokumenty a formuláře MŠ

Dokumenty

 1. Školní vzdělávací plán - Mateřská školka
  Školní vzdělávací plán - Mateřská školka
 2. Školní řád - Mateřská školka
  Školní řád - Mateřská školka Účinnost od: 1.1.2020
 3. Vyhodnocení přijímacího řízení do MŠ
  Vyhodnocení přijímacího řízení do MŠ k 17. 05. 2021
 4. Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022
  Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022
 5. Kritéria pro přijímání žáků do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
  Kritéria pro přijímání žáků do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
 6. Školské obvody MŠ - vyhláška 03/2019


Formuláře ke stažení

 1. Žádost přijetí do MŠ - šk. rok 2021/2022 - mimořádné opatření
  Žádost přijetí do MŠ - šk. rok 2021/2022 - mimořádné opatření
 2. Lékař - Součást přihlášky k předškolnímu vzdělávání
  Lékařské potvrzení - součást přihlášky k předškolnímu vzdělávání.
 3. Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ
  Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ
Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.