MENU
02.02.2024

od 15. 2. do 29. 2. 2024 Etické dílny: žáci 2. stupně ZŠ

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.

     V programech Etické dílny pomáháme dětem zorientovat se v sobě i ve světě kolem, učit se řešit každodenní problémy a obtížné situace bez nebezpečného experimentování a rizikového chování. Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu. Děti samy mají prostor nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení - nebýt jen pasivními posluchači, ale aktivními spolutvůrci.

 

6. ročník: ETICKÉ DÍLNY NA TÉMA "RODINA"
Posílení komunikace v rodině, citlivosti, schopnosti zvládat konfliktní situace a vlastní emoce.
Cíle programu: Žáci si uvědomí principy fungující rodiny, křehkosti a důležitosti vztahů s rodiči i sourozenci. Získají tipy, jak účinně komunikovat, budovat vzájemnou důvěru a projevovat ostatním členům rodiny respekt. Akceptují, že v rodině existují situace, které nemohou ovlivnit (rozvod), a že neexistuje dokonalá rodina. Zamýšlí se nad potřebou odpuštění druhým i sobě a nad proměnami rodinných vztahů v čase.

6.A Mgr. Eliška Hausrová = čtvrtek 15. 2. 2024, 3. a 4. vyučovací hodina,

6.B Mgr. Veronika Fliegelová, AP Martina Menšíková = čtvrtek 15. 2. 2024, 1. a 2. vyučovací hodina,

6.C Mgr. Josef Zdobinský = pondělí 19. 2. 2024, 1. a 2. vyučovací hodina,

 

7. ročník: ETICKÉ DÍLNY NA TÉMA "KDO JSEM?"

Rozvoj sebereflexe a poznávání druhých, uvědomění si vlastních pocitů a porozumění aktuální situaci.

Cíle programu: Žáci dokáží ocenit jedinečnost ostatních, uvědomují si však i svou vlastní jedinečnost. Uznávají, že život každého člověka má velkou hodnotu. Pochopí, že jejich chování má vliv i na okolí a zhodnotí si, zda chtějí na svém jednání něco změnit a jakými lidmi se chtějí stát. Pomocí skupinové aktivity "láska k sobě / láska k druhým" přemýšlí, jak pečovat sami o sebe a co jsou ochotni udělat pro druhé. 

7.A Bc. Kateřina Pátková, AP Bc. Anastasiia Mosheva pondělí 19. 2. 2024, 3. a 4. vyučovací hodina,

7.B Mgr. Jana Slabá, AP Petra Vaněčková = středa 21. 2. 2024, 3. a 4. vyučovací hodina,

7.C Mgr. Rudolf Hofman, AP Tereza Cihlářová, DiS. = středa 21. 2. 2024, 1. a 2. vyučovací hodina,

 

8. ročník: ETICKÉ DÍLNY NA TÉMA "IMAGE NEBO CHRAKTER?"

Posílení pozitivního sebehodnocení, schopnosti stanovení cílů, uvědomování vlastních hodnot.
Cíle programu: Žáci porozumí relativitě vnímání vzhledu a krásy. Dokáží vnímat celou osobnost člověka a ocenit i jiné hodnoty, než jen pouhý vzhled. V příběhu z videa se zamyslí nad tím, jak může být posmívání kvůli vzhledu psychicky bolestivé. Hledají cesty k sebereflexi a způsoby, jak rozvíjet vlastní prosociálnost, charakter a zdravé sebevědomí. 

8.A Bc. Kateřina Pátková, AP Martina Bednářová = pátek 23. 2. 2024, 1. a 2. vyučovací hodina,

8.B Mgr. Ondřej Pardubskýpátek 23. 2. 2024, 3. a 4. vyučovací hodina,

8.C Mgr. Jana Kyptová = úterý 27. 2. 2024, 3. a 4. vyučovací hodina,

 

9. ročník: ETICKÉ DÍLNY NA TÉMA "PŘEDSUDKY"
Prevence rasismu a xenofobie, rozvoj sebereflexe a poznávání druhých, posílení schopnosti empatie a komunikace.
Cíle programu: Žáci si uvědomují, jak předsudky vznikají, zamýšlí se nad různými subkulturami a jejich postavením ve společnosti. Hravou a diskuzní formou se učí rozlišit, co je nesouhlas a co už je diskriminace. Jsou motivováni s úctou tolerovat názor a hodnoty druhého, přestože neodpovídají jejich vlastnímu přesvědčení. Prostřednictvím skupinové kreativní aktivity porozumí vlivu médií na vznik předsudků.

9.A Mgr. Romana Valentová = úterý 27. 2. 2024, 1. a 2. vyučovací hodina,

9.B Mgr. Jana Petrová = čtvrtek 29. 2. 2024, 1. a 2. vyučovací hodina,

9.C Mgr. Jan Trávnický = čtvrtek 29. 2. 2024, 3. a 4. vyučovací hodina,

 

                            vedení školy

Chystané akce

Od 1. 4. 2024 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

18. 4. 2024 Okresní kolo ve vybíjené: smíšená družstva ze 4. a 5. ročníků

II. kategorie - ročník narození 2012 - 2014

26. 4. 2024 Dopravní soutěž mladých cyklistů: vybraní žáci 1. a 2. stupeň ZŠ

okresní kolo pro ORP Mladá Boleslav a ORP Mnichovo Hradiště

27. 4. 2024 Výlet turistického kroužku: 67. výlet

„52. ročník Mladoboleslavské padesátky aneb Vejšlap na Babu a Dědka“ = Horní Stakory, Dědek, Baba, Brejlov, Letadlo, Trenčín, Rybní důl, Podhradí, zřícenina Zvířetice, Bakov nad Jizerou.

 

15. 5. 2024: Sběr starého papíru

7.00 - 8.00 hod., noviny + letáky + časopisy, karton bohužel nebereme