MENU
06.11.2023

Po stopách Karla Čapka v rámci projektu Učíme se jinak V

Po stopách Karla Čapka se vydali žáci 6. až 9. ročníků v rámci projektu Učíme se jinak V. Během prvního projektového dne navštívili památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, kde si prohlédli 3D expozici a mohli si osahat spoustu předmětů, které sám Karel Čapek pravidelně používal.

Kromě jeho života a díla se seznámili také s informacemi o životě jeho bratra Josefa, sestry Heleny, manželky Olgy Scheinpflugové a také Ferdinanda Peroutky.

Po prohlídce památníku žáci ještě absolvovali naučnou stezku Karla Čapka a vyplnili pracovní listy k tématu.

Celá exkurze se opravdu vydařila a už teď se všichni těší na druhý projektový den, kdy se vydají po stopách Karla Hynka Máchy.

Fotografie z akce nalzenete v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.