MENU
10.10.2023

Práce s mapou v terénu během akce Já se neztratím

Dne 26.09.2023 absolvovala třída 8.B dopolední program na Štěpánce s názvem Já se neztratím. Podstatou akce bylo osvojení si principů práce s mapou v terénu, a to zejména pro účely orientace.

Žáci si takto vyzkoušeli nejen jak se orientovat na klasické letecké mapě, ale i na mapě pro orientační běh. Svou cestu započali u městského bazénu v Mladé Boleslavi a v rámci práce s mapou si mohli zasoutěžit o poklad. Jelikož během celé akce přálo i počasí, strávili žáci příjemné dopoledne na čerstvém vzduchu v boleslavském lesoparku.

Program byl velmi vydařený a my děkujeme všem zúčastněným, zejména pak panu Cindrovi, který vše zajišťoval.

Více fotografií naleznete v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.