MENU
09.09.2023

Prvňáčci poprvé usedli do školních lavic

V pondělí 04.09.2023 se poprvé do školních lavic usadili letošní prvňáčci. Ve škole je přivítaly krásně připravené třídy, na jejichž tematické výzdobě paní učitelky pracovaly značnou část prázdnin. Během prvních školních dní se prvňáčci seznámili s prostředím školy, se spolužáky a prostřednictvím krátké básničky si osvojili zásady práce v hodinách. Všem nově nastoupivším žákům přejeme mnoho školních úspěchů!

Pro více fotografií z prvního školního dne sledujte naše sociální sítě.

https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.