MENU
26.07.2021

Šablony III

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Aktivity pro naplňování cílů:  

 1. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
 2. Projektové dny ve škole se zaměřením na polytechnickou výchovu
  Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků s tématy polytechnické vzdělávání a environmentální vzdělávání.
 3. Poskytnutí personální podpory školního speciálního pedagoga
  • Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga ZŠ, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně.
  • Zajištění této podpory vyrovnává šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.
  • Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se SVP.
 4. Poskytnutí personální podpory školního psychologa.
  • Cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního psychologa ZŠ, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně.
  • Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Chystané akce

Od 1. 2. 2024 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

od 15. 2. do 29. 2. 2024 Etické dílny: žáci 2. stupně ZŠ

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.