MENU
12.04.2024

Tvorba animace žáky 5.B

Žáci 5.B měli možnost si o hodině Vv vyzkoušet opět netradiční techniku práce s modelínou. Tentokráte bylo jejich úkolem za pomocí programu Stop Motion vytvořit krátkou animaci modelíny, kterou postupným tvarováním převedou na jednoduché scény.

Videoukázku žákovské práce již nyní najdete na našem Instagramu. V rámci ní žáci vytvořili postupným modelováním a zachycováním jednotlivých dílčích scén finální příběh – vznik duhy.

Všem žákům, kteří se do tvorby aktivně zapojili patří pochvala, a kdo ví, třeba se z některých z nich v budoucnu stanou úspěšní animátoři.

Školní Instagram: https://www.instagram.com/osmickazsmb/


Chystané akce

15. 5. 2024 Vlastivědná exkurze do Přerova nad Labem a Poděbrad: třídy 4.A a 4.B

Návštěva Polabského národopisného skanzenu Přerov nad Labem a lázeňského města Poděbrady v okrese Nymburk.

18. 5. 2024 Výlet turistického kroužku - 68. výlet

„Výlet za Kumburskou meluzínou“ = Syřenov, Kumburk, Bradlec, Klepanda, Žďár u Kumburku, Smíta, Ploužnice, Žižkov, Lomnice nad Popelkou.

20. 5. 2024 Dějepisná exkurze do Terezína: 9. ročník

Památník Terezín, rozšiřující učivo dějepisu o válkách o dědictví rakouské, událostech 2. světové války a holocaustu.

od 21. 5. 2024 Etické dílny pro 4. a 5. ročník

Zážitkový stmelovací program pro třídy 1. stupně "Mise tajemný ostrov."

21. 5. 2024 Finále turnaje v basketbale 3. ročníků: 3.B

Rozšířená výuka tělesné výchovy - trenér M. Chodanič, postup ze školního kola.

22. 5. 2024 Krajské kolo v basketbale: chlapci 8. a 9. ročník

Vítězství našeho týmu v okresním kole a postup do krajského kola v Nymburce.

27. 5. 2024 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

Městská knihovna Mladá Boleslav v budově 9. ZŠ a MŠ