MENU
29.10.2023

Výroba skleněných květin v podání třeťáků a čtvrťáků

Dne 25.10. se pro třeťáky a některé čtvrťáky uskutečnil v naší škole program Skleněné květiny. V rámci tohoto programu se žáci seznámili s vlastnostmi skla a jednou z technik jeho zpracování – výrobou skleněných květin na sklářském kahanu.

Celý program byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. V praktické dílničce si děti samy vyrobily svoji vlastní květinu ze skleněných komponentů. V teoretické části lektorka žákům vysvětlila, z čeho se vyrábí sklo i kde a jak se zpracovává. Na ukázce práce s hořákem žáci viděli, jak se chová sklo při vysoké teplotě, prohlédli si změnu jeho zabarvení, tání skla a následné tuhnutí.

Získali také nové znalosti a naučili se nové termíny. Dověděli se, že všechny naše sklárny vyrábí nejen sklo, ale rovnou i výrobky. Zjistili, co je to lampové sklo a jaké je jeho použití, co je to přírodní sklo, křišťál, jaká je teplota tání skla a jiné zajímavosti.  

Všem se program líbil a navíc si žáci odnesli i svůj originální výrobek.

Fotografie z akce naleznete v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.