MENU

Organizace vzdělávání v MŠ

Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální potřeby. Dětem je zajištěno potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí (včetně WC).

Využívány jsou všechny prostory třídy a pravidelně je zařazován ranní komunikativní kruh. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, děti mají možnost pracovat svým tempem. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, ale mají možnost se účastnit řízených činností dle své volby. Podporovány jsou skupinové řízené činnosti. Denně jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity. Plánování vychází z potřeb dětí  a zájmů dětí, takže vyhovuje jejich individuálním potřebám.

Děti nejsou zbytečně organizovány a třídy nejsou přeplňovány nad stanovený počet.  Spojování dětí pouze ve výjimečném případě. Děti jsou dostatečně dlouho venku. Organizace pobytu venku je přiměřená potřebám a zájmům dítěte.  Další aktivity  jsou organizovány ve vhodné době nenarušující vzdělávací program.

Děti jsou spoluúčastníky tvorby pravidel chování. Denně je zařazováno hodnocení činností učitelkou i dětmi.

Chystané akce

19. 6. 2020 Představujeme Vám virtuální účet žáka.

Virtuální účet žáka je program, kde každý žák má vedenou evidenci akcí, kterých se zúčastnil v rámci vyučování (přednáška, divadlo, výstava, koncert), nebo za pracovní pomůcky, jako jsou pracovní sešity k jednotlivým předmětům. Pracovní sešit na matematiku, český jazyk, anglický, německý, ruský jazyk, čtvrtky a podobné věci.