MENU

Organizace vzdělávání v MŠ

Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální potřeby. Dětem je zajištěno potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí (včetně WC).

Využívány jsou všechny prostory třídy a pravidelně je zařazován ranní komunikativní kruh. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, děti mají možnost pracovat svým tempem. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, ale mají možnost se účastnit řízených činností dle své volby. Podporovány jsou skupinové řízené činnosti. Denně jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity. Plánování vychází z potřeb dětí  a zájmů dětí, takže vyhovuje jejich individuálním potřebám.

Děti nejsou zbytečně organizovány a třídy nejsou přeplňovány nad stanovený počet.  Spojování dětí pouze ve výjimečném případě. Děti jsou dostatečně dlouho venku. Organizace pobytu venku je přiměřená potřebám a zájmům dítěte.  Další aktivity  jsou organizovány ve vhodné době nenarušující vzdělávací program.

Děti jsou spoluúčastníky tvorby pravidel chování. Denně je zařazováno hodnocení činností učitelkou i dětmi.

Chystané akce

15. 5. 2024 Vlastivědná exkurze do Přerova nad Labem a Poděbrad: třídy 4.A a 4.B

Návštěva Polabského národopisného skanzenu Přerov nad Labem a lázeňského města Poděbrady v okrese Nymburk.

18. 5. 2024 Výlet turistického kroužku - 68. výlet

„Výlet za Kumburskou meluzínou“ = Syřenov, Kumburk, Bradlec, Klepanda, Žďár u Kumburku, Smíta, Ploužnice, Žižkov, Lomnice nad Popelkou.

20. 5. 2024 Dějepisná exkurze do Terezína: 9. ročník

Památník Terezín, rozšiřující učivo dějepisu o válkách o dědictví rakouské, událostech 2. světové války a holocaustu.

od 21. 5. 2024 Etické dílny pro 4. a 5. ročník

Zážitkový stmelovací program pro třídy 1. stupně "Mise tajemný ostrov."

21. 5. 2024 Finále turnaje v basketbale 3. ročníků: 3.B

Rozšířená výuka tělesné výchovy - trenér M. Chodanič, postup ze školního kola.

22. 5. 2024 Krajské kolo v basketbale: chlapci 8. a 9. ročník

Vítězství našeho týmu v okresním kole a postup do krajského kola v Nymburce.

27. 5. 2024 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

Městská knihovna Mladá Boleslav v budově 9. ZŠ a MŠ