MENU

Pedagogické rady, třídní schůzky

Pedagogické rady Třídní schůzky

Konzultační schůzky

Pedagogické rady, třídní schůzky

01. 09. 2020 ZÁŘÍ 2020 *  
12. 11. 2020     
20. 01 .2021 19. 11 2020 **  
14. 04. 2021   14.01.2021 - více info v Bakalářích 
23. 06. 2021 20. 04. 2021 **  
    17.06.2021 více info v Bakalářích 
Ředitelské volno:    

 

v různých dnech (protiepidemiologické opatření) dle informace třídních učitelů  – 15 hod. 1. stupeň, 15.30 hod. – 2.stupeň

** 15 hod. 1. stupeň, 15.30 hod. – 2.stupeň

  • 1. třídní schůzka – září 2020 – organizační – zhodnocení uplynulého školního roku (pokud je stejný učitel), seznámení rodičů s cíli a plány v novém školním roce, s plánovanými akcemi tříd a školy. Budou podávány obecné informace (požadavky vyučujících, cíle předmětů, formy hodnocení atp). Dále budou předány kódy do Bakalářů rodičům prvních tříd. Nebudou se podávat informace o prospěchu.
  • 2. třídní schůzka (listopad – první čtvrtletí) – obecné informace o třídě, čtvrtletní obecné hodnocení, dále informace o prospěchu a chování – jednotlivě ve třídě nebo v kabinetech, ostatní rodiče čekají na chodbě (ochrana osobních údajů).
  • 1. konzultační schůzka (leden – pololetní vysvědčení) - je zařazena tak, aby mohly být podány informace o prospěchu a v případech, kde je to možné byl ještě čas na případné přezkoušení žáka.  Jsou podávány informace o prospěchu a chování, a to jednotlivě (ochrana osobních údajů). 
  • 3. třídní schůzka (duben – třetí čtvrtletí) – obecné informace o třídě, čtvrtletní obecné hodnocení, dále informace o prospěchu a chování – jednotlivě ve třídě nebo v kabinetech, ostatní rodiče čekají na chodbě (ochrana osobních údajů).
  • 2. konzultační schůzka (červen – závěrečné vysvědčení) - je zařazena tak, aby mohly být podány informace o prospěchu a tam, kde je to třeba byl ještě čas na případné přezkoušení žáka.  Jsou podávány informace o prospěchu a chování, a to jednotlivě (ochrana osobních údajů).

 

Chystané akce