MENU

Pedagogické rady, třídní schůzky

Pedagogické rady Třídní schůzky

Konzultační schůzky

Pedagogické rady, třídní schůzky

01. 09. 2022 20.9. 2022 *  
16. 11. 2022 22.11.2022 *  
18. 01 .2023   24.1.2023 *
12. 04. 2023 18.4.2023 *  
21. 06. 2023   15.6.2023 *
     
Ředitelské volno:

18.11.2022

21.12. a 22.12.2022

 

 

 Změna možná (jednotlivé třídy), řiďte se informacemi třídních učitelů  – 15 hod. 1. stupeň, 15.30 hod. – 2.stupeň

  • 1. třídní schůzka – září 2021 – organizační – zhodnocení uplynulého školního roku (pokud je stejný učitel), seznámení rodičů s cíli a plány v novém školním roce, s plánovanými akcemi tříd a školy. Budou podávány obecné informace (požadavky vyučujících, cíle předmětů, formy hodnocení atp.). Nebudou se podávat informace o prospěchu.
  • 2. třídní schůzka (listopad – první čtvrtletí) – obecné informace o třídě, čtvrtletní obecné hodnocení, dále informace o prospěchu a chování – jednotlivě ve třídě nebo v kabinetech, ostatní rodiče čekají na chodbě (ochrana osobních údajů).
  • 1. konzultační schůzka (leden – pololetní vysvědčení) - je zařazena tak, aby mohly být podány informace o prospěchu a v případech, kde je to možné byl ještě čas na případné přezkoušení žáka.  Jsou podávány informace o prospěchu a chování, a to jednotlivě (ochrana osobních údajů). 
  • 3. třídní schůzka (duben – třetí čtvrtletí) – obecné informace o třídě, čtvrtletní obecné hodnocení, dále informace o prospěchu a chování – jednotlivě ve třídě nebo v kabinetech, ostatní rodiče čekají na chodbě (ochrana osobních údajů).
  • 2. konzultační schůzka (červen – závěrečné vysvědčení) - je zařazena tak, aby mohly být podány informace o prospěchu a tam, kde je to třeba byl ještě čas na případné přezkoušení žáka.  Jsou podávány informace o prospěchu a chování, a to jednotlivě (ochrana osobních údajů).

 

Chystané akce

od 9. 12. 2022: Zahájení bruslení 1., 2. a 3. třídy

tělesná výchova - výuka bruslení, Zimní stadion Mladá Boleslav,