MENU

Pedagogické rady, třídní schůzky

Pedagogické rady Třídní schůzky

Konzultační schůzky

Pedagogické rady, třídní schůzky

01. 09. 2021 14.9. 2021 *  
24. 11. 2021 18.11.2021 *  
19. 01 .2022   13.1.2022 *
13. 04. 2022 21.4.2022 *  
22. 06. 2022   16.6.2022 *
     
Ředitelské volno:    

 

 Změna možná (jednotlivé třídy), řiďte se informacemi třídních učitelů  – 15 hod. 1. stupeň, 15.30 hod. – 2.stupeň

  • 1. třídní schůzka – září 2021 – organizační – zhodnocení uplynulého školního roku (pokud je stejný učitel), seznámení rodičů s cíli a plány v novém školním roce, s plánovanými akcemi tříd a školy. Budou podávány obecné informace (požadavky vyučujících, cíle předmětů, formy hodnocení atp). Nebudou se podávat informace o prospěchu.
  • 2. třídní schůzka (listopad – první čtvrtletí) – obecné informace o třídě, čtvrtletní obecné hodnocení, dále informace o prospěchu a chování – jednotlivě ve třídě nebo v kabinetech, ostatní rodiče čekají na chodbě (ochrana osobních údajů).
  • 1. konzultační schůzka (leden – pololetní vysvědčení) - je zařazena tak, aby mohly být podány informace o prospěchu a v případech, kde je to možné byl ještě čas na případné přezkoušení žáka.  Jsou podávány informace o prospěchu a chování, a to jednotlivě (ochrana osobních údajů). 
  • 3. třídní schůzka (duben – třetí čtvrtletí) – obecné informace o třídě, čtvrtletní obecné hodnocení, dále informace o prospěchu a chování – jednotlivě ve třídě nebo v kabinetech, ostatní rodiče čekají na chodbě (ochrana osobních údajů).
  • 2. konzultační schůzka (červen – závěrečné vysvědčení) - je zařazena tak, aby mohly být podány informace o prospěchu a tam, kde je to třeba byl ještě čas na případné přezkoušení žáka.  Jsou podávány informace o prospěchu a chování, a to jednotlivě (ochrana osobních údajů).

 

Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.