MENU
05.04.2024

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2024/2025 - 5.4. nebo 6.4.2024

S pomalu se blížícím termínem zápisu do prvních tříd, jsme si pro Vás připravili shrnutí toho, co je nutné pro splnění všech náležitostí souvisejících se zápisem absolvovat.

Zápis do prvních tříd se na naší škole skládá ze dvou částí – administrativní a motivační (praktické). Před zápisem je nutná registrace dítěte pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS na webových stránkách školy – registrace bude dostupná od 25.03. do 04.04.2024. V určeném termínu musí zájemci o zápis do prvního ročníku na naší škole vyplnit potřebné údaje do elektronického formuláře, který bude dostupný na stránkách školy. Ve formuláři zákonný zástupce mimo jiné vybírá termín motivační (praktické) části zápisu.

Vyplněný formulář spolu s rodným listem dítěte, svým OP a případně i doklady o povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu (pokud jste občan státu mimo EU), následně přinesete do školy na motivační část zápisu v termínu, který si vyberete ve formuláři.

Motivační (praktická) část zápisu se uskuteční v pátek 05.04. od 14:00 do 17:00 a v sobotu 06.04.2024 od 9:00 do 11:00. Tato část zápisu slouží k orientačnímu zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte formou neformálních aktivit a hry přímo ve škole. Téma motivační části pro letošní zápis nese název „Pojďte s námi do ZOO“. V případě, že byste se nemohli motivační části ve stanovený termín zúčastnit, proběhne ještě minimálně jeden náhradní termín (11.04.2024), na kterém je však nutné se předem telefonicky domluvit (tel. číslo: 326 733 912 nebo 326 733 867).

Bližší informace k podmínkám zápisu, odkladům a dalším kritériím naleznete na stránkách naší školy v příslušné záložce:
https://www.8zsmb.cz/zapis-do-1-tridy

Příloha

Chystané akce

15. 5. 2024 Vlastivědná exkurze do Přerova nad Labem a Poděbrad: třídy 4.A a 4.B

Návštěva Polabského národopisného skanzenu Přerov nad Labem a lázeňského města Poděbrady v okrese Nymburk.

18. 5. 2024 Výlet turistického kroužku - 68. výlet

„Výlet za Kumburskou meluzínou“ = Syřenov, Kumburk, Bradlec, Klepanda, Žďár u Kumburku, Smíta, Ploužnice, Žižkov, Lomnice nad Popelkou.

20. 5. 2024 Dějepisná exkurze do Terezína: 9. ročník

Památník Terezín, rozšiřující učivo dějepisu o válkách o dědictví rakouské, událostech 2. světové války a holocaustu.

od 21. 5. 2024 Etické dílny pro 4. a 5. ročník

Zážitkový stmelovací program pro třídy 1. stupně "Mise tajemný ostrov."

21. 5. 2024 Finále turnaje v basketbale 3. ročníků: 3.B

Rozšířená výuka tělesné výchovy - trenér M. Chodanič, postup ze školního kola.

22. 5. 2024 Krajské kolo v basketbale: chlapci 8. a 9. ročník

Vítězství našeho týmu v okresním kole a postup do krajského kola v Nymburce.

27. 5. 2024 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

Městská knihovna Mladá Boleslav v budově 9. ZŠ a MŠ