MENU

Zápis do 1. třídy

07.02.2024

Důležité informace k zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis na naší škole se skládá ze dvou částí

administrativní a motivační (praktická) s dítětem ve škole – Pojďte  s námi do ZOO.

Termín motivační části zápisu je
v pátek 5. 4. od 14.00 do 17.00 nebo v sobotu 6. 4. 2024 od 9.00 do 11.00 hod.

 

08.02.2024

Informace k zápisu

Informace k zápisu, kontakty a stanovení kritérií pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25: 

K zápisu se dostaví děti, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku. Děti narozené 1. 9. až 31. 12. 2018 lze přijmout pouze na doporučení školského odborného pracoviště, děti narozené 1. 1. až 30. 8. 2019 na doporučení školského odborného pracoviště a pediatra.

Části zápisu: 

09.02.2024

O naší škole

V čem je naše škola jedinečná? Řídíme se pravidlem PKPK = přístup, komunikace, prostředí, klima. Číst více.

 

 

Příloha
10.02.2024

Jak to u nás vypadá?

Přiložená prezentace - třídy, odborné učebny a další foto ze školy.

Příloha
Chystané akce

Od 1. 2. 2024 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

od 15. 2. do 29. 2. 2024 Etické dílny: žáci 2. stupně ZŠ

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.